Prefekter på Beauxbatons

Beauxbatons har prefekter i åren Quatrième, Troisième, Seconde, Première och Terminale. Flickorna kallas Préfette och pojkarna kallas Préfet. Prefekternas uppgifter är ungefär samma som på Hogwarts: Främja kamratandan, hjälpa de yngre eleverna, hjälpa till att dekorera inför högtider, visa de nya eleverna runt, och så vidare.

I slutet av år fem får alla elever som vill möjlighet ansöka om att bli prefekt. Denna blir kallad till intervju med Rektorn eller Biträdande Rektorn och de diskuterar bland annat vad eleven tror att den kan förbättra eller göra som prefekt, hur den ser på skolan och liknande saker. Efter intervjuerna väljs fyra flickor och fyra pojkar ut ur årskursen och de blir prefekter från och med nästa skolår. Många kommer söka, men inte alla kallas på intervju. Att vara prefekt betyder status, och elever med höga betyg, bra rapporter från lärare och så vidare får i första hand en intervjutid.

Vilka som blir prefekter presenteras på sista middagen innan eleverna åker på sommarlov, samtidigt som nya La premiere préfette och Le premier préfet presenteras.

La premiere préfette (tjej) och Le premier préfet (kille) kan alla prefekter i år två ansöka om att bli i slutet av det året. Man tittar på hur eleven skötts sig som prefekt tidigare, om det behövs kanske man kallar några elever till intervju. Denna post är mest status av allt eftersom de bestämmer, och är rådgivare, åt de andra prefekterna. Pojken och flickan som får posterna presenteras på den sista middagen innan sommarlovet. La premiere préfette och Le premier préfet har speciella prefektmärken som de får lagom till starten av nästa skolår.

Vice Le premier préfet och Vice La premiere préfette är ingen post man kan söka till. Denna post utnämns av rektorerna och är en ersättare åt Le premier préfet/La premiere préfette om de är sjuka, eller om de måste avgå eller liknande. Även dessa går i Terminale. Vice:na har ingen speciella prefektmärken och får behålla sina gamla.