Terminer och lov på Beauxbatons

Skolåret sträcker sig från början av september till början av juli. Det finns tre terminer på Beauxbatons: Hösttermin (efter sommarlovet till jullovet), Vårtermin (efter jullovet till vårlovet) och Sommartermin (efter vårlovet till sommarlovet).

  • Höstlov (la Toussaint): en vecka i slutet av oktober/början av november
  • Jullov (Noël): två veckor runt jul och nyår
  • Vinterlov (hiver): två veckor med början i mitten av februari
  • Vårlov (printemps) eller Påsklov (Pâques): två veckor med början i mitten av april
  • Sommarlov (été): två månader med start i början av juli, så att höstterminen börjar i början av september.