Skrivtips

I SH är vi en samling personer som älskar att skriva. Innan vi började i SH så satt många av oss och ägnade oss åt att läsa böcker, skriva noveller och dikter och liknande för att vi tycker det är så himla kul att skriva. Det är ett av skälen till att vi gillar SH - för att vi utvecklar vårt skrivande genom att vara medlemmar.

I SH blir våra bakgrunder genomlästa och får konstruktiv kritik om de inte är godkända, eftersom vi vill att karaktärerna i spelet ska vara trovärdiga och ha levt trovärdiga liv som passar in i den värld JK Rowling skapat. Vi vill också att du ska utveckla ditt skrivande och bli bättre, för även om du har ett A i svenska så finns det alltid mer att lära sig när det gäller skrivande, vilket många författare kan intyga.

Ett populärt tips till den som vill bli författare är att skriva, skriva, skriva. Övning ger färdighet! Genom att alla bakgrunder läses igenom och måste godkännas innan en karaktär godkänns är för att vi inte bara vill ha en realistisk nivå på rollspelandet, vi vill även ha bättre rollspelare. Därför kan det tyckas som att vi är petiga med vissa saker, men det är för din egen skull.

Vissa saker brukar återkomma när det gäller bakgrunder som kommer in, och på den här sidan så har vi samlat ihop några av de vanligaste problemen när det gäller skrivsätt eller grammatik och ger tips på hur du kan kolla igenom din text för att se om det är något du kan fixa till redan innan du skickar in den.

Vi garanterar inte att din bakgrund blir godkänd på första försöket om du bara följer det som står här, men vi kan försäkra dig om att det är troligare att den inte behöver lika mycket jobb, vilket betyder att den lär kunna godkännas snabbare! :)

Om du har dyslexi eller inte har svenska som första språk, säg detta till hattarna när du skickar in bakgrunden så att de förstår och kan ta hänsyn till eventuella felskrivningar.

Dialog (prat)

Dialog, d.v.s. när någon säger något, kan vara skriven antingen med "citationstecken" eller – talstreck/pratminus. Bägge är korrekt svenska. Citationstecken är dock vanligare inom SH, eftersom det är mycket lättare att urskilja prat från beskrivningar på det sättet.

Varje person som säger något bör göra så på en ny rad. Detta är för att göra det tydligare för läsaren vem det är som pratar, och göra texten lite luftigare och mer lättläst. Slå upp vilken skönlitterär bok som helst för att se exempel! :)

När man skriver dialog så skriver man med liten bokstav efter sista citationstecknet, och är det inte utropstecken eller frågetecken innan så ska det vara ett komma istället för punkt, eftersom meningen inte avslutas förrän när punkten efter “sade X” kommer. Samma sak gäller om man använder talstreck.

Exempel: ”Jag antar det.” Säger han lite tyst. / - Jag antar det. Säger han lite tyst.
Borde vara: ”Jag antar det”, säger han lite tyst. / - Jag antar det, säger han lite tyst.

Exempel: ”Åh, vad kul!” Säger de i kör och ler glatt. / - Åh, vad kul! Säger de i kör och ler glatt.
Borde vara: ”Åh, vad kul!” säger de i kör och ler glatt. / - Åh, vad kul! säger de i kör och ler glatt.

Om du använder citationstecken ska du inte använda BÅDE frågetecken/utropstecken/punkt OCH komma. Det blir kaka på kaka. Ett räcker.

Exempel: ”Jag antar det.”, säger han lite tyst.
Borde vara: ”Jag antar det”, säger han lite tyst.

Exempel: ”Åh, vad kul!”, säger de i kör och ler glatt.
Borde vara: ”Åh, vad kul!” säger de i kör och ler glatt.

Styckeindelning

Det är jobbigt att läsa en bakgrund som bara består av ett enda stort textblock. Dela upp texten i stycken, d.v.s. börja på ny rad eller gör ett dubbelt radavstånd någon gång ibland.

Man brukar säga att ett stycke är en samling meningar vars innehåll hänger ihop med varandra. Skriver du om din karaktärs utseende och sedan hoppar till att prata om att de tycker fågelskådning så är det på sin plats att göra nytt stycke när du går från ett ämne till nästa.

Varje ny mening (se där, nytt ämne, nytt stycke! ;)) bör inte stå på en ny rad, däremot.
Det gör bakgrunden lite jobbig att läsa.
Detta kallar vi inte styckeindelning, utan bara "varje mening står på ny rad".
Det ska man inte göra.
Skriv ihop meningarna istället, så att du har flera på en och samma rad efter varandra. Det ser snyggare ut och är mer professionellt, och är så man gör i böcker.

Men... Och... Fast... Eller...

Man ska helst ska undvika att inleda meningar med orden"men", "och", "fast" eller "eller", eftersom dessa är så kallade bindeord - klister som håller ihop meningar. Antingen kan man stryka ordet helt eller så binder man ihop två meningar med varandra istället. OBS! Gäller inte dialog.

Exempel: Darth Vader såg inte alls lika skräckinjagande ut utan sin hjälm. Men det gjorde det mycket enklare att fäktas med kvastskaften i alla fall.
Borde vara: Darth Vader såg inte alls lika skräckinjagande ut utan sin hjälm, men det gjorde det mycket enklare att fäktas med kvastskaften i alla fall.

De/dem eller dom?

Att använda "dom" kan man ibland göra, men det brukar inte anses vara helt rumsrent. Försök att använda de/dem istället. Svårt att veta när man ska använda vilket? Pröva att ersätta dessa ord med vi och oss, för att se vilket som låter bäst. För att se om du skall använda dig av de eller dem ersätt DE med JAG och DEM med MIG:

”Dom har fått nog” kan man även skriva: JAG har fått nog, men det känns fel om man skriver "MIG har fått nog". Med andra ord är det ”DE har fått nog” som är rätt.

”Han kan inte ta dom” kan man även skriva "Han kan inte ta MIG", men det känns fel att skriva "Han kan inte ta JAG", så alltså är "Han kan inte ta DEM" det rätta.

Sär skrivningar

Ibland när man särskriver ord så kan det göra att man ändrar innebörden av ordet – ”kycklinglever” blir ”kyckling lever” och ”brunhårig sjuksköterska” blir en ”brun hårig sjuk sköterska” och liknande. Tänk så här: om det låter som ett ord när du säger det högt ska det skrivas som ett ord. Om du säger "elevhemsföreståndare" så låter det som ett enda ord, inte fyra (elev hems före ståndare) och inte två (elevhems föreståndare).

Undantaget för ”tillslut” som är två ord (till slut) och därför ska särskrivas (om det inte handlar om att tillsluta något), men är jättevanligt att folk skriver fel på.

Retstavnig

Det är inte alltid så lätt att stava, men om du skriver bakgrunden i t.ex. Microsoft Word eller Google Docs så visar den vilka ord som är felstavade och föreslår ändringar. Fungerar inte felfritt (de brukar inte känna igen t.ex. "Hogwarts" som standard ...)

Siffror

Siffror brukar man skriva med bokstäver upp till och med tjugo, om det inte gäller datum.

Exempel: När hon fyllde 11 år den 23 april fick hon en bok i födelsedagspresent.
Borde vara: När hon fyllde elva år den 23 april fick hon en bok i födelsedagspresent.