Betyg på Durmstrang

OBS! Detta är en gammal text. Man behöver inte längre spela lektioner på Durmstrang för att avancera i årskurserna.

Det finns nio betyg på Durmstrang. I ordning med det bästa längst upp och det sämsta längst ner:

  • Fulländat: 75p
  • Perfekt: 65p
  • Godtagligt: 50p
  • Alldagligt: 40p
  • Medelmåttigt: 20p
  • Svagt: 10p
  • Dåligt: 0p
  • Undermåligt: -10p
  • Bedrövligt: -20p

Lektionsrapporter

När lärarna rapporterar en lektion så kommer denna att ge ett betyg på eleven efter dessa betyg. Detta betyg kommer att ge poäng till eleverna såsom är angivet i listan ovanför. I ettan räknas dessa poäng till den enskilda eleven och i tvåan och uppåt kommer dessa poäng räknas till elevhemmet. Det betyder att en elev kan få antingen -60 poäng (om den får B på alla tre lektionerna.) eller 225 poäng (om eleven får F på alla tre lektionerna) i ett enda ämne.

Slutprov

Slutbetyget som ges till eleven är sedan ett medel på de tre betygen som eleven har fått av läraren. Detta betyder att du endast indirekt har kontroll över din elevs slutbetyg i ämnet genom att det är du som spelar din karaktär och därför bestämmer hur bra eleven är. Detta sätter ganska stora krav på dig som spelare eftersom du måste spela på ett sådant sätt att läraren verkligen förstår på vilken nivå som din elev ligger på.

Räkna ut medel för Slutprov

En elev som fått F på a-lektionen, A på b-lektionen och D på c-lektionen får alltså F+A+D = 75+40+0/3=38,3 och det ger betyget Medelmåttigt i medel.

En elev som fått A på a-lektionen, S på b-lektionen och B på c-lektionen får alltså A+S+B = 40+10-20/3=10 och det ger betyget Svagt i medel.

För de åren som det skrivs ORM och DRAKE kommer det betyget också räknas in och då delas summan med fyra istället för att få ut medelbetyget.
Exempelvis: A på a-lektionen, G på b-lektionen, D på c-lektionen och M på ORM/DRAKE. A+G+D+M = 40+50+0+20/4=27,5 och det ger alltså Medelmåttigt som medelbetyg.

Hur kan jag som spelare kontrollera mitt slutbetyg?

Som nämnts ovan så kan du spela din karaktär som du vill ha betyget. Ska din elev ha ett bra betyg så borde kanske eleven visa sig duktig på lektionerna också. Sedan kan det vara många faktorer som spelar in som att du inte vill spela din elev duktig på precis allt för det blir för tråkigt men vill ändå att den ska ha ett bra slutbetyg. Detta går ju att prata med lärarspelaren OFF om och kommer överrens om vad som är vettigt.

Det som är den största faktorn är nog att alla lärare är olika och ger bra betyg för olika "anledningar". Genom att läraren sätter betyget kan de ge ett lite sämre betyg till en elev som de inte gillar eller bättre betyg till en elev som den gillar. Prata med lärarspelaren om hur dennes lärare funkar om det är så att betyget känns så pass viktigt annars fokusera på ditt eget spel och på att få ut det bästa i rollspelandet.

Sedan så måste lärarspelare tänka på att en elev som är duktig generellt sätt kan vara dålig på ett moment i lektionen eller tvärtom utan att det ska påverka allt för mycket i slutbetyget.