Förmyndarskap i Ryska Imperiet

Till dess att ett barn blir vuxen, det vill säga når självständig ålder, är deras föräldrar deras förmyndare. Föräldrarna beslutar i alla frågor kring barnen och har laglig rätt att gifta bort dessa. På samma sätt kan föräldrarna besluta att hindra sina barn från att gifta sig. Vid den händelsen att förmyndarna skulle dö tar den äldsta levande släktingen över förmyndarskapet.

När en flicka gifter sig blir hennes nya man hennes förmyndare till dess att hon når självständighetsålder. En man som är under 21 men som gifter sig blir självständig i lagens ögon den dagen som äktenskapet fullbordas. I händelse av att mannen skulle dö och den osjälvständiga flickan blir änka får hon självständighet i sin nya position som änka.

Myndighetsåldrar

Ålder då flickor är myndiga att gifta sig: 15
Ålder då pojkar är myndiga att gifta sig: 18

Ålder då flickor får utöva magi självständigt: 17
Ålder då pojkar får utöva magi självständigt: 16

Ålder då flickor kan fällas för brott (dvs fängelse): 15
Ålder då pojkar kan fällas för brott (dvs fängelse): 15

Ålder då flickor blir självständiga: 25
Ålder då pojkar blir självständiga: 21