Skolämnen på Durmstrang

OBS! Detta är en gammal text. Man behöver inte längre spela lektioner på Durmstrang för att avancera i årskurserna.

De ämnen som finns på Durmstrang är som följande. Spelade ämnen innebär att din karaktär går på spelade lektioner och måste ta minst 2 av dessa i varje ämne för att gå upp en årskurs. Ospelade ämnen innebär att ämnena finns och läses på skolan men du kommer inte ta spelade lektioner i dessa ämnen. Här finns mer information kring vad ORM och DRAKE är.

Duellteknik – DUT (spelat ämne)

Pojkar – 1-4 (ORM i ettan och DRAKE i fyran)
Flickor – 5 (DRAKE i femman)

Förvandlingsmagi [FVM] (ospelat ämne)

Pojkar – 2-7 (ORM i tvåan och DRAKE i sjuan)
Flickor – 4-7 (ORM i fyran och DRAKE i sjuan)

Imperiets Ädla Historia [IÄH] (ospelat ämne)

Pojkar – 1-7 (ORM i ettan och DRAKE i sjuan)
Flickor – 1-7 (ORM i ettan och DRAKE i sjuan)

Kvasthantering – KVH (spelat ämne)

Pojkar – 1-5 (ORM i ettan och DRAKE i femman)
Flickor – 1 (DRAKE i ettan)

Kvinnan i Hemmet – KIH (spelat ämne)

Flickor – 1-7 (ORM i ettan och DRAKE i sjuan)

Magiska Föremål i Praktiken - MFP (spelat ämne)

Pojkar - 3-7 (ORM i trean och DRAKE i sjuan)
Flickor – 3-7 (ORM i trean och DRAKE i sjuan)

Matemanti [MAT] (ospelat ämne)

Pojkar – 4-7 (ORM i fyran och DRAKE i sjuan)
Flickor – 3-7 (ORM i trean och DRAKE i sjuan)

Mental Magi - MEM (spelat ämne)

Pojkar - 4-7 (ORM i trean och DRAKE i sjuan)
Flickor – 4-7 (ORM i trean och DRAKE i sjuan)

Nekromanti - NEK (spelat ämne)

Pojkar – 2-7 (ORM i tvåan och DRAKE i sjuan)
Flickor – 2-5 (ORM i tvåan och DRAKE i femman)

Retorik och Argumentation - REA (spelat ämne)

Pojkar – 5-7 (ORM i femman och DRAKE i sjuan)

Ritualmagi – RIT (spelat ämne)

Flickor – 1-7 (ORM i ettan och DRAKE i sjuan)

Siarkonst – SIA (spelat ämne)

Pojkar – 1 (DRAKE i ettan)
Flickor – 1-7 (ORM i ettan och DRAKE i sjuan)

Studier av Magiska Vidunder – SMV (spelat ämne)

Pojkar – 4-7 (ORM i fyran och DRAKE i sjuan)
Flickor – 4-5 (ORM i fyran och DRAKE i femman)

Svartkonster – SVK (spelat ämne)

Pojkar – 1-7 (ORM i ettan och DRAKE i sjuan)
Flickor – 1-7 (ORM i ettan och DRAKE i sjuan)

Trolldryckskonst – TDK (spelat ämne)

Pojkar – 1-5 (ORM i ettan och DRAKE i femman)
Flickor – 1-7 (ORM i ettan och DRAKE i sjuan)

Vardagsmagi [VDM] (ospelat ämne)

Pojkar – 1-7 (ORM i ettan och DRAKE i sjuan)
Flickor – 1-7 (ORM i ettan och DRAKE i sjuan)

Vapenträning - VPT (spelat ämne)

Pojkar – 1-7 (ORM i ettan och DRAKE i sjuan)

Specialämne: Vett och Etikett - VOE

Flickor och Pojkar läser ämnet tillsammans och gör ett gemensamt praktiskt prov där de bara kan få underkänt eller godkänt. Får de underkänt måste de göra om provet tills de får godkänt. Läses i fyran och femman. Slutprovet görs i femman.

Lista på de ämnen som finns på Hogwarts och var de passas in i ämnena som finns på Durmstrang:

 • Alkemi – Det lilla som finns ingår i Trolldryckskonsten.
 • Astronomi – Finns inte som ämne, men ingår i de flesta ämnen då man pratar om hur trollformler, trolldrycker, siarkonster osv påverkas av planeter och stjärnor.
 • Drakologi – Ingår i Studier av Magiska Vidunder.
 • Filosofi – Ingår i Retorik och Argumentation.
 • Forntida Runor – Ingår i Siarkonsten.
 • Försvar mot Svartkonster – Finns inte som så eftersom man på Durmstrang istället lär ut de faktiska Svartkonsterna.
 • Förvandlingskonst – Går under namnet Förvandlingsmagi.
 • Kvastflygning – Går under namnet Kvasthantering.
 • Latin – Finns inte alls.
 • Magiskt Hela och Botande – Ingår där det passar i Kvinnan i Hemmet.
 • Maskeringsmagi – Ingår i Förvandlingsmagin.
 • Mugglarstudier – Finns inte alls.
 • Mytologi – Ingår där det passar i Imperiets Ädla Historia.
 • Naturmagi – Ingår där det passar i Siarkonsten.
 • Reinkarnationslära – Finns inte alls.
 • Skötsel och Vård av Magiska Djur – Går under namnet Studier av Magiska Vidunder.
 • Spiritism – Finns inte alls.
 • Spådomskonst – Går under namnet Siarkonst.
 • Symbolmagi – Ingår i Magiska Föremål i Praktiken och till viss del även Siarkonst.
 • Talmagi – Går under namnet Matemanti.
 • Trolldomsjuridik – Historian ingår i ämnet Imperiets Ädla Historia och nutidsjuridiken ingår i Retorik och Argumentation.
 • Trolldryckslära – Går under namnet Trolldryckskonst.
 • Trollformellära – Går under namnet Vardagsmagi.
 • Trollkonsthistoria – Går under namnet Imperiets Ädla Historia.
 • Örtlära – Ingår i ämnet Trolldryckskonst.

Att hoppa av ett ämne

I väldigt fåtal fall så kan en elev hoppa av ett ämne. Detta kräver givetvis särskilda omständigheter ON. Ett dåligt betyg räcker inte. Det man måste tänka på är att eleverna inte har några tillval på skolan, de ämnen som de får är de ämnen som de måste ta och attityden inför varenda ett av dem är att de är bra för barnen att lära sig då de är karaktärsutvecklande såväl som utbildande.

Om du vill hoppa av ett ämne på DS så krävs det följande:

OFF

 1. Du tar kontakt med Rektorn på skolan och förklarar varför du vill att din elev inte ska få gå kvar både ON och OFF.
 2. Rektorn kontaktar lärarspelaren/lärarspelarna i ämnet som har haft eleven och pratar om det kan vara vettigt. (Vill läraren ON i ämnet göra sig av med eleven kan det gå lättare att få igenom ett avhopp.)
 3. Det är Rektorn som tar beslut om det är trovärdigt så att det skulle tillåtas.

ON

Hur mycket man spelar på det ON är helt upp till spelarna själva, dock är det rekommenderat att man spelar när eleven tar kontakt med sin Husmoder/Husfader, men för att få en idé om hur det går till i processen kan man kika här)

 1. Eleven tar kontakt med sin Husmoder/Husfader.
 2. Om denna tycker att eleven har motiverat sig på ett bra sätt tar Husmodern/Husfadern upp detta med Rektorn. Detta kan som i verkliga livet ta sin lilla tid och eleven måste gå kvar i ämnet tills det är ordnat.
 3. Rektorn tar kontakt med läraren för att se hur det står till för eleven.
 4. Rektorn tar beslut om eleven får tillåtelse att hoppa av ämnet.

Tre ämnen som ingen elev någonsin får hoppa av under några som helst omständigheter är Svartkonster, Vapenträning och Kvinnan i Hemmet.