Spöken på Durmstrang

Det finns inga spöken på Durmstrang. De spöken som dyker upp på skolan tas bor med våld alternativt att de försvinner på eget bevåg eftersom alternativen inte är så trevliga. Detta är för att det anses inte vara bra för eleverna att ha spöken omkring sig hela tiden som dessutom inte faller under regler om uppförande som personal och elever måste rätta sig efter.

Dock finns det en poltergeist som de inte lyckas få bort på skolan, till personalens och speciellt rektorns stora förtret.