Uppförande och straff

Kamratuppfostran

På Durmstrang tillämpas inte bara uppfostran från lärare till elever utan det är även kamratuppfostran som gäller. Detta betyder att de äldre eleverna på skolan förväntas hålla koll på de yngre att de sköter sig och liknande. Därför är det också bra för yngre elever att hålla sig på god fot med de äldre eleverna och det är också ganska troligt att tänka sig att just pga detta så är de yngre eleverna även rädd för de äldre eleverna.

I många fall kan man nog även tänka sig att de äldre eleverna missbrukar detta och använder sig av de yngre för att springa ärenden, göra smutsgöra eller tvinga dem att göra läxorna - så gott nu en etta kan göra läxan åt en som går i exempelvis sexan.

Lärarna har som policy att titta åt andra hållet och inte lägga sig i när eleverna gör upp inom gruppen. Om en elev kommer till lektionen med en blåtira kanske läraren väljer att inte ställa några frågor eller nöja sig med svaret "jag ramlade in i en dörr" men om eleven är så pass slagen att den måste söka akut sjukvård för sina skador så tolereras det givetvis inte och de eleverna riskerar relegering, om de blir påkomna förstås. Eleverna är antagligen inte så pigga på att skvallra på äldre elever som har mer makt än vad de har.

Hur mycket just din lärare tolererar eller inte är upp till dig men INGEN lärare kommer att finnas kvar på skolan särskilt länge om de aktivt och öppet arbetar för att försöka ändra systemet. Därför är det bra att vara försiktig även om man råkar vara en frisinnad lärare.

Respekt mot varandra

Elev till Elev: När elever pratar med andra elever som de inte känner väl så kallas de varandra för förnamn och patronym, jämfört med Hogwarts då de använder endast efternamnet. När elever pratar med andra elever som de känner väl eller är kompis med så säger de bara förnamnet, precis som på Hogwarts.

Lärare till Lärare: När lärare pratar med andra lärare eller personal på skolan använder de sig av samma princip som när elever pratar med elever som de inte känner så bra. Det vill säga de säger först förnamn och sedan patronym.

Lärare till Elev: Eleverna tilltalas med förnamn och patronym. På Durmstrang tilltalar inte lärarna eleverna med någon titel som Miss eller Mr eftersom det helt enkelt inte förekommer så många olika titlar här.

Elev till Lärare: När elever ska tilltala lärare (eller övrig skolpersonal) säger de till manliga lärare Gospodin och sedan efternamnet på personen och för kvinnliga lärare Gospozha och sedan efternamnet. Som sagt, all skolpersonal tilltalas på detta sätt.

Övrigt: När elever ska tilltala lärare/övrig personal så ska de alltid stå upp! Det betyder att när en elev ska svara på eller ställa en fråga i klassrummet ska de först ställa sig upp. Det enda undantaget är under sociala tillställningar såsom baler och vid måltider då eleverna ska föra sig enligt andra uppförandekoder som finns.

Straff

Det är givetvis upp till varje enskild lärare att bedöma vilka straff som denne vill ge men dessa är lite riktlinjer för hur man kan tänka.

I klassrummet: Om en elev svarar fel på en fråga eller vägrar att svara på en fråga eller liknande "mindre" företeelser får de ofta sådana straff i stil med slag över knogarna eller rumpan med pekpinnen. Givetvis kan man också dela ut poängavdrag eller strafftjänst precis som på Hogwarts.

Strafftjänster: Kan delar ut av hundra olika anledningar så det kommer inte att beskrivas här utan det är upp till din lärare, även om respektlöshet mot lärare/personal/skolans egendom och liknande är ganska givna anledningar. Vad för olika typer av strafftjänster som kan delas ut är också upp till läraren men några tips kan vara att dela ut ett par piskrapp, hårt fysiskt arbete etc. Straff som Moodys tranfigurering av elev eller Umbridges "blodpenna" anses inte vara medeltida sätt att straff elever utan sätt att hålla eleverna disciplinerade. Sedan vad just din lärare tycker om att ge för straff är upp till dig.

För riktigt grova straff när flickor och pojkar hittas tillsammans i regelbrytande positioner eller liknande gäller offentlig prygling och liknande straff.

Relegering

Få elever relegeras från skolan eftersom det är en skam för skolan att bli av med en elev, d.v.s. det är skolans fel att den inte lyckats disciplinera eleven tillräckligt så att den skötte sig. Ett fåtal elever blir relegerade från skolan men då ska det gå mycket långt och eleven ska ha fått upprepade varningar från rektorn. Lärarna kan komma till rektorn om de vill att en elev ska få en varning men det är rektorn som avgör om det är tillräckligt allvarligt för att utfärda en sådan.

Graviditet

Eftersom pojkar och flickor inte ska få ha umgänge med varandra mer än under ordnade former så ses det givetvis inte med blida ögon om en flicka blir gravid. Dock finns det ju ingen chans för skolan att kontrollera vad eleverna göra på sina lov.

En gravid flicka har två val. Det ena är att föda sitt barn varpå hon i så fall kommer att relegeras från skolan och inte få med sig något slutbetyg. Detta är ett hårt slag mot de flesta flickor, speciellt om fadern inte vill ta ansvar för sitt barn, eftersom de efter skolan antagligen inte kommer finna ett jobb utan sina slutbetyg. Det går men det är svårt.

Det andra valet är att göra abort. Detta kan göras på skolan hos botaren/helerskan men det görs under extrem tystnad. Kommer det fram till rektorn att flickan har gjort abort på skolan så kommer denna att relegeras. Abort är inte olagligt men det är inte helt socialt accepterat heller.

Särskilda regler gäller för flickor som blir gravida inom äktenskapet. Se arrangerade äktenskap.