Elevhemmen på Hogwarts

Hufflepuff

Hufflepuff

Hufflepuffs egenskaper: Rättvisa, sanningsenliga, lojala, tålmodiga och flitiga.
Stereotypen: Snälla men dumma – de som inte passar in i något annat elevhem.

Jag börjar med Hufflepuff eftersom många verkar tolka dem som det elevhemmet man hamnar i om man inte passar in någon annanstans. Eller som en del säger: "Hogwarts papperskorg". Det finns en viss sanning i det – se citatet från Sorteringshattens sång i bok fem. Hufflepuff ville ta emot alla barn med magisk förmåga, och då de andra elevhemmen hade tagit de elever som föll dem i smaken så hade Hufflepuff kvar de övriga. Hufflepuff uteslöt ingen.

När grundarna av Hogwarts gav Sorteringshatten dess förmåga att sortera eleverna så specifierades dock egenskaper som en Hufflepuff-elev skulle ha (Hufflepuff sökte redan efter dessa egenskaper bland sina elever, men med skapandet av Sorteringshatten blev dessa egenskaper officiella). Därför är det viktigt att inte bara leta efter de andra elevhemmens egenskaper, och om dessa inte finns i en elev placera denna i Hufflepuff. De har egna egenskaper som faktiskt ska vara åtminstone någorlunda uppfyllda.

Läs mer om Hufflepuff »

Ravenclaw

Ravenclaw

Ravenclaws egenskaper: Intelligenta, lättlärda, kvicktänkta och förståndiga.
Stereotypen: Bokmalar som tycker det roligaste som finns är att plugga.

Man behöver faktiskt inte älska böcker över allt annat för att gå i Ravenclaw. Det är visserligen kanske sant att man hittar fler bokmalar i Ravenclaw än i andra elevhem, för böcker är ju nu en av de bästa kunskapskällor som finns – men det är kunskapstörsten, inte böckerna som definerar elevhemmet.

Det Ravenclaw sökte bland magikerbarn var intelligens, antagligen för att hon förutsatte att de mest intelligenta barnen var de som skulle ha lättast för att ta till sig undervisningen och kunna vidareutveckla magin. Många av Ravenclaws ledord låter till en början som synonymer, men det är faktiskt inte riktigt så – istället handlar det om olika aspekter av tanke och minne, som i kombination skapar en Ravenclawelev.

Ravenclaws egenskaper har mest att göra med hjärnan, och hur de är som personer bortsett från sin intelligens kan vara mycket spritt. Då de själva har viss distans till sina känslor har de lite svårt att förstå de som är mer känslostyrda. Eftersom Gryffindor och Hufflepuff ses som "de goda" klumpas Ravenclaw ofta ihop med Slytherin som "de onda", men det är självfallet mer komplext än så.

Det viktigaste att söka efter i en bakgrund för att se om en karaktär passar in i Ravenclaw är intelligens och kunskapstörst. Att bara gilla att läsa placerar inte någon i elevhemmet, utan det beror på vad de gör med kunskapen de tar in.

Läs mer om Ravenclaw »

Slytherin

Slytherin

Slytherins egenskaper: Listiga, ambitiösa, manipulativa, magikersläkt.
Stereotypen: Elak, renblodig (gärna också rik och högstatus) mugglarhatare.

Behöver man vara en ondskefull mugglarhatare för att gå i Slytherin? Knappast. Det är väldigt vanligt att se bakgrunder från folk som vill ha in sina karaktärer i Slytherin där deras enda personlighetsdrag är att de är elaka och ogillar mugglare, men dessa drag är faktiskt inte utmärkande för elevhemmet (även om de har högre andel av såna personer än de andra elevhemmen).

Av Hogwarts fyra grundare var Salazar Slytherin den enda som brydde sig om inte bara eleven och dess uppvisade egenskaper, utan även elevens föräldrar. Detta har gjort att det fortfarande finns krav på att Slytherinelever ska ha något slags magikerpåbrå, förutom de egenskaper som Slytherin värdesatte. En mugglarfödd elev kan inte komma in i Slytherin, även om de annars har precis alla egenskaper som söks (i alla fall inte på Svenska Hogwarts). Om en mugglarfödd elev "egentligen" borde hamna i Slytherin så får man helt enkelt sortera in dem i det näst mest passande hemmet.

Läs mer om Slytherin »

Gryffindor

Gryffindor

Gryffindors egenskaper: Modiga, dumdristiga, viljestarka, godhjärtade, hjältekomplex.
Stereotypen: Vild upptågsmakare utan respekt för regler, de svagas beskyddare.

Sist kommer då Gryffindor, eftersom jag tycker de är svårast att definera. Rowling skriver visserligen mest om detta elevhem, men det där med mod är knepigt.

Vad är egentligen mod? Det är en fråga som bör besvaras innan man går in i detalj runt Gryffindor. Mod är enkelt uttryckt att göra något fast man är rädd, men det är något man anser måste göras, så man gör det ändå. Som Jonatan Lejonhjärta uttrycker det: "Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort."

Ibland gör man något farligt och är inte rädd. Detta är inte mod – om man inte är rädd är det för att man inte förstår just hur farlig situationen är, och i så fall är man inte modig, utan bara dumdristig. Detta är dock också en egenskap som placerar en i Gryffindor.

Läs mer om Gryffindor »