Gryffindor

Se även:

Elevhemsguide

Gryffindors egenskaper: Modiga, dumdristiga, viljestarka, godhjärtade, hjältekomplex.
Stereotypen: Vild upptågsmakare utan respekt för regler, de svagas beskyddare.

Ni passar kanske bäst i Gryffindor,
Där folk med mod i bröstet lever,
Vars djärvhet, kraft och tapperhet,
Dem skiljer ut från mängden av elever;
//Ur Sorteringshattens sång i De vises sten

De modiga sattes högst av Gryffindor,
Och prisades av honom allra mest.
//Ur Sorteringshattens sång i Den flammande bägaren

Sa Gryffindor: "Vi undervisar dem
Vars namn är känt för visat mod."
//Ur Sorteringshattens sång i Fenixorden

Sist kommer då Gryffindor, eftersom jag tycker de är svårast att definera. Rowling skriver visserligen mest om detta elevhem, men det där med mod är knepigt.

Vad är egentligen mod? Det är en fråga som bör besvaras innan man går in i detalj runt Gryffindor. Mod är enkelt uttryckt att göra något fast man är rädd, men det är något man anser måste göras, så man gör det ändå. Som Jonatan Lejonhjärta uttrycker det: "Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort."

Ibland gör man något farligt och är inte rädd. Detta är inte mod – om man inte är rädd är det för att man inte förstår just hur farlig situationen är, och i så fall är man inte modig, utan bara dumdristig. Detta är dock också en egenskap som placerar en i Gryffindor.

Den bästa sidan av Gryffindor

Den bra sidan av Gryffindors egenskaper är lätta att se. De står upp mot mobbare och andra förtryckare, de räddar situationer där ingen annan vågar göra vad som måstes, de vill väl och kämpar på, även mot oerhörda odds. De är födda till ledare, och går alltid i spetsen för vad de än tar sig för. (Om de inte kan ta ledarpositionen eftersom en annan redan tagit den så blir de inte undersåtar för det, utan antingen försöker de ta makten ändå, eller så blir de ledarens högra hand.)

De har en stark moralisk kompass, och försöker verkligen att göra det som är rätt, även om de råkar illa ut för det. Oftast är de väl medvetna om sin image, och månar starkt om den. Inte så att de medvetet skadar andra för att skydda den, men de vill hellre hjälpa någon som verkligen behöver mycket hjälp än hjälpa någon som bara behöver lite hjälp.

Den sämsta sidan av Gryffindor

Finns det någon negativ sida av mod? Nej, inte som så. Däremot blandar man ofta ihop mod och dumdristighet, eftersom de utåt kan verka rätt lika. Den dumdristige slänger sig in i farliga situationer utan att inse just hur farligt det är, och sätter ofta inte bara sig själv utan även andra i farans väg i onödan.

Deras viljestyrka yttrar sig inte sällan i envishet och stolthet, vilket gör att de ofta har svårt att be om ursäkt. De har en stark moralisk kompass, men detta leder också till att de ser världen i svart och vitt – alla är antingen fiender eller vänner.

De har också svårt att förstå att andra kan ha andra värderingar än de själva, utan allt är verkligen rätt eller fel, och de står så klart på "det godas" sida. Beroende på vilka regler som ligger till grund för deras morala kompass så kan de också ignorera övriga regler omkring sig – det kanske är fel att tjalla på en kompis, men däremot inte att fuska på ett prov, eller fälla elaka kommentarer mot sina fiender. De har sina egna regler, och de övriga reglerna följer de mest bara när det passar dem.

Eftersom de hemskt gärna vill bli sedda som hjältar orsakar de ibland problem som de bara kan lösa själva, just för att få den uppmärksamhet och beundran som de anser sig förtjäna. En Gryffindorelev blir lätt väldigt arrogant, då de gärna ser sig själva som hjälten i berättelsen, och alla andra är bara bakgrundsskådespelare.