Hur Spelledarrådet fattar beslut

En sak som många verkar undra över, eller ha teorier om, är hur beslut fattas inom Spelledarrådet/HK. Därför tänker vi reda ut detta nu!

1. En spelare skickar in en ansökan via PM till kontot SPELLEDARRÅDET.

2. Så snart en SL ser att det kommit in ett PM till SL-kontot så postar hen en kopia av PM:et i HK (HK = Hemligheternas Kammare = SL-forumet) så att den andra känner till ansökan. Spelaren får en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan - i alla fall om vi kommer ihåg att skicka en sådan. :look

3. Bägge SL läser igenom ansökan och skriver ner sina tankar om innehållet, både positiva och negativa. Ibland tycker bägge med en gång att det är okej, ibland tycker bägge att den är underkänd med en gång. Annars är det att vi inte känner att vi kan fatta ett beslut för att det inte finns tillräckligt med information i ansökan, och i så fall får spelaren svaret att hen måste komplettera.

Ibland (ganska ofta) så är det inte solklart om vi tycker det är godkänt eller underkänt med en gång, så då får vi diskutera lite mer och om det behövs så ber vi spelaren om mer information. Är det frågan om att någon ska i en sjukdom så brukar vi vilja ha reda på vilken.

Är det någon som vill ha en karaktär med en sjukdom eller åkomma som kan vara ett känsligt ämne för medlemmarna OFF (t.ex. ätstörningar eller cancer) så måste vi kanske fråga om spelaren har någon personlig erfarenhet av det. Det behöver ju inte vara att man själv är/har varit drabbad, och det behöver man ju inte säga heller, men det kan vara relevant om man har en kompis eller släkting, eller att det på något annat sätt är verklighetsförankrat.

För oss är det viktigt att någon som faktiskt har eller har haft t.ex. ätstörningar inte ska tycka att det är jobbigt att spela bara för att någon annan har skaffat en karaktär med "deras" problem. Därför är vi ganska petiga med vilka som får tillstånd att spela sådana karaktärer, så att vi kan vara säkra på att ingen spelare behöver träffa på en karaktär som tar avsked av andra med ett "nä nu ska jag gå och spy för jag har bulimi, hej då!!" eller liknande.

Även SL måste ansöka om specialkaraktärer och kunna motivera varför hon vill ha just en sådan för att det ska bli godkänt. Inget "jag får jag spela en varulv, va? Det vore åsum!" med andra ord, utan en SL får allt ansöka precis som alla andra.

4. Beslut fattas. Det är viktigt att påpeka här att vi fattar beslut efter vad som står i ansökan, inte efter vad vi tycker om personen privat, oavsett om det är någon en av oss eller båda två tycker jättemycket om IRL eller som går oss på nerverna.

5. Spelaren besvaras av den av oss som råkar vara tillgänglig just då. Är ansökan godkänd får spelaren ett PM som säger detta. Är den underkänd får spelaren ett PM som säger detta, och förklarar varför vi inte kunnat godkänna ansökan.

Är det en fråga som gäller hela SH och inte bara spelaren som skickat in den så besvaras den istället genom ett officiellt SL-beslut som postas i forumavdelningen för spelledarbeslut. Även här är det "den som kan just då" som står för själva postandet. Annars är det helt enkelt den som först säger "jag kan posta" som postar, men vem denna person är varierar eftersom vi turas om. Är det en fråga som har mer specifikt med den ena SL:s roll att göra, så är det väl oftast just den spelledaren som svarar, för enkelhetens skull.

6. Tråden i HK arkiveras. På så sätt så kan vi gräva fram den igen om det behövs, t.ex. om den underkänts och spelaren ansöker igen med en redigerad version, eller om vi får in en liknande förfrågan, så vi kan jämföra resonemang, o.s.v.

Se även: Hur man garanterat får Spelledarrådet att godkänna ens ansökningar