Utlandsresor i Magivärlden

Information om samt utdrag ur lagar och förordningar då det gäller utlandsresor i magivärlden.

Kvastskaft

Att resa med kvastskaft är ansträngande för de som gör detta då det är ett obehagligt sätt att resa på. Otaliga pauser krävs för detta resande och ju längre man ska resa desto oangenämare är det givetvis. Därför väljer de allra flesta bort detta sätt att resa. För längre resor dock kan det krävas ibland såsom när man ska importera hippogriffer eller drakar och liknande uppdrag. Det är dessutom olagligt att resa utomlands på detta sätt utan tillstånd så det finns gränspatruller som övervakar landets gränser och hindrar olaga smuggling.

§3. Att resa utomlands på kvastskaft utan särskilt tillåtelse ifrån Avdelningen för magiska transporter är olagligt. Straff för detta kan uppgå till flera tusen galleoner och i vissa fall kortare fängelsestraff.

§3.1. Tillstånd ansöks hos Avdelningen för magiska transporter och utfärdas bara under speciella omständigheter såsom transport av större magiska vidunder och dyl.

Spöktransferens

Att resa med spöktranferens till andra länder är ansträngande för magikern och kan dessutom vara farligt. Att tro att man kan transportera sig till andra sidan jordklotet är orimligt men att rent tekniskt kunna transferera sig till de närliggande länderna är inte det. Dock är det viktigt att komma ihåg att de flesta länder har en antitransferenslag in till landet och därför hindras man från att transferera sig in i landet. England använder sig av sådan skyddsmagi för att förhindra olaglig invandring och smuggling.

§5. Att resa utomlands med hjälp av spöktransferens utan särskild tillåtelse ifrån Avdelningen för magiska transporter är olagligt. Straff för detta kan uppgå till flera tusen galleoner och i vissa fall kortare fängelsestraff.

§5.1. Tillstånd ansöks hos Avdelningen för magiska transporter och utfärdas bara under speciella omständigheter.

Flyttnycklar

De flyttnycklar som får användas skapas av ministeriet själva och därför har de större kontroll över detta sätt att resa. Dock används det inte för längre resor då det är ett ganska obehagligt och blir farligare och farligare ju längre bort man ska från ursprungsplatsen. Att resa till närliggande länder går dock och har fördelen att man kan bestämma destination mer exakt än när man reser med flampulver dock är det krångligare att få tillstånd varpå de flesta resenärer ändå väljer flampulver över flyttnycklar för dessa typer av resor.

§8. Att resa utomlands med hjälp av flyttnycklar som inte är utfärdade av Avdelningen för magiska transporter är olagligt. Straff för detta kan uppgå till flera tusen galleoner och i vissa fall kortare fängelsestraff.

§8.1. Tillstånd ansöks hos Avdelningen för magiska transporter.

§10. Att skapa egna oregistrerade flyttnycklar är olagligt. Straff för detta kan uppgå till flera tusen galleoner.

Flampulver

Att resa med flampulver är det lättaste sättet att resa med för vardagshäxan/trollkarlen och används mest frekvent i magivärlden.

Att resa med flampulver går till så att man reser till landets flampulvernätscentral som fungerar som en större flygplats för hela landet (i England ligger denna en liten bit utanför London). Man har med sig sina resehandlingar (identifikationspapper och liknande), man ser till att inte ha med sig smuggelgods och annat olagligt när man går genom säkerhetskontrollerna och tar sig sedan genom utlandsnätverket till det landet man ska resa till.

Biljett köps av något av de flertalet ministeriegodkända resebolagen i landet och dessa kontrolleras givetvis också innan man får lämna landet. Priset för resorna bestäms av resebolagen men en bra devis att räkna med är att ju längre bort och ju populärare resmålet är desto dyrare blir det. En del gånger måste man ”mellanlanda” innan man kommer till slutdestinationen och när det gäller säkerhet i landet man reser till tillhandahåller resebolagen och Avdelningen för Internationellt Magisamarbete information kring detta.

§12. Identifikationshandlingar måste ansökas och tillhandahållas innan resedatum.
§12.1. Identifikationshandlingar tillhandahålls av Avdelningen för Upprätthållande av Magisk Lag och Ordning.
§12.5. Alla som reser måste ha individuella identifikationshandlingar från att de är 1 år fyllda.

§17. Identifikationshandlingar måste innehålla ett rörligt fotografi av personen i fråga, födelsedatum, fullständigt namn, nationalitet och magiskt signalement.
§17.3. Ynkar utan magiskt signalement har särskilda identifikationshandlingar där deras status som ynk bekräftas.

§21. För att föra in trollstavar i andra länder krävs det särskilda identifikationshandlingar för dessa. De tillhandahålls av butiken där trollstaven köptes och ska vara påskrivna av ägaren själv där de tar ansvar för all magi som brukas från trollstaven medan de är på sin utlandsvistelse.

§23. Minderåriga trollkarlar och häxor måste följa de föreskrifter som gäller i det landet som de vistas i då det gäller tillåtelse att använda magi vid deras ålder.

§37. Medtagande av djur på resor är olagligt utan speciellt tillstånd utfärdat av Avdelning för övervakning av magiska skapelser.