Ryska Imperiet: Altyn

Сиқырдың Ерлан Максимұлы Алтын мектебі
(Sïqırdıñ Erlan Maksïmulı Altın mektebi)

  • Upptagningsområde: Främst Kazakhstan, men tar även in elever från Kina och Uzbekistan som identifierar sig som kazakher. De kinesiska och uzbekiska kazakerna antas dock inte automagiskt, utan behöver ansöka om att gå på skolan.
  • Skolans fullständiga namn: Erlan Maximuly Altyns magiskola
  • Skolan kallas vanligtvis: Altyn(s), Altyn-skolan
  • Undervisningsspråk: Kazakiska och ryska. Skolans främsta språk är kazakiska, men eftersom de är del av det ryska imperiet, och eftersom de flesta kazaker kan ryska ändå sker viss del av utbildningen på ryska. Skolan försöker säkerställa att barnen kan båda språken.
  • Antal elever: ca 300
  • Ålder på eleverna: 10-18.
  • Antal årskurser: 7.
  • Skolans placering: Långt ute på den kazakiska stäppen. Flera mil runtom skolan finns i princip ingenting förutom platt, torr gräsmark. Långt bort i nordöst kan man skymta ett par berg, och ett par mil åt väster finns ett litet mugglarsamhälle. Skolans område – vilket är väldigt stort – är dock skyddat från insyn från mugglare.

Historia

Sedan skolan grundades har läroplanen förändrats ett antal gånger, men de har alltid haft som fokus att eleverna ska förstå hur omgivningen (naturen, stjärnorna, osv) påverkar magin, och hur magin påverkar omgivningen. De har alltid lagt stort fokus vid detta samspel.

Skolan grundades

1812. Innan dess hade de kazakiska magikerna skött undervisning på mer personligt plan, så föräldrarna undervisade sina barn. Några halv-formella skolor hade uppstått här och var, men inget på ett nationellt plan, och många mugglarfödda barn fick mer eller mindre lära sig själva, och det var många som aldrig lärde sig kontrollera sin magi tillräckligt. Därför bestämde sig en grupp magiker för att gå samman och starta en egen skola för alla barn i Kazakhstan. Efter att ha debatterat ett tag vad skolan borde heta bestämde de sig för att uppkalla den efter Erlan Maximuly Altyn, som var en framstående politisk ledare i Kazakhstan ett 50-tal år innan skolan grundades.

Målsättning

Säkerställa att alla kazakiska barn får en gedigen magiutbildning, och att de är trogna både Kazakhstan och det Ryska Imperiet, och kan fungera som medborgare inom detta.

Skolbyggnaden

En åttasidig byggnad i rött tegel. Varje våning är lite mindre än den föregående, så att på lite håll liknar skolan en tårta med flera lager. Ingen bor i själva skolbyggnaden, utan istället finns fyra mindre hus, utplacerade i de fyra väderstrecken, ett för varje elevhem, och ett för lärarna. Även dessa mindre hus är i rött tegel. Det finns fyra ingångar i skolan på markplan, plus gångar på källarplan från alla fyra husen.

Längst upp i skolbyggnaden finns ett observatorium, och då skolan är så långt ut i vildmarken kan man se stjärnorna väldigt bra. Våningen under observatoriet har stora fönster, och är ett växthus. Nedanför detta blir våningarna större och större, och är inte längre små nog att vara vigda åt ett enda ämne.

Omgivningarna

Klimatet är för torrt för skog, men inte så torrt att landskapet förvandlas till öken. Det är därmed ett rätt tråkigt område, då allt mest bara är platt och torrt. Det finns ett par träd planterade runtom skolan, vilka bevattnas på magisk väg, men annars finns inte så jättemycket i närheten.

Antagningsprocessen

Året de fyller 11 blir de antagna till skolan.

Skolavgift

Altyn har en skolavgift. Skolavgiften täcker undervisning, mat och husrum. Elevernas familjer måste utöver detta även stå för skolböcker, material och uniformer. Skolavgiften är inte svinhög, och även fattiga familjer har råd att skicka sina barn dit, även om det känns lite i plånboken för dem.

Elevhem

Skolan har tre elevhem, döpta efter djur; Jalman (Жалман - ”Ökensovare”), Shagil Misigi (Шағыл мысығы - ”Sandkatt”), och Qum Qoyan (Құм қоян - ”Tolaihare”). Alla elevhem har särskilda egenskaper som de förknippas med, och vissa synsätt på saker och ting. Skolan tog utgångspunkt från två teorier när de skapade elevhemssystemet – dels en teori som delar upp människan i tre delar – kropp, tanke och känslor, och dels i det faktum att tiden består av dåtid, nutid och framtid, och att beroende på vilken del av människan som dominerar en viss person, så kan de fokusera mer på en tidsperiod än de andra.

Eleverna bor tillsammans med sitt elevhem. Varje elevhem har ungefär 100 medlemmar, med runt 15 personer per årskurs. Pojkar och flickor har varsin sovsal per årskurs, vilka växer eller krymper beroende på hur många som ska sova i dem det året. Normalt sett är det runt 7 stycken, men sovsalarna har varit så små som två sängar och så stora som tjugo. Sängarna är bekväma loftsängar med ett skrivbord och en garderob under.

Eleverna kommer till skolan på morgonen dagen innan skolan ska börja, och förstaårseleverna slussas in i en labyrint. Denna labyrint är magisk, och designad för att avgöra vilket elevhem eleverna passar bäst in i. Beroende på de val eleverna gör i labyrinten kommer de ut i en av tre utgångar, och utgången de kliver ut ur avgör deras elevhem. Labyrinten tar mellan 10-15 minuter att ta sig igenom, och eleverna skickas in en åt gången, i bokstavsordning efter förnamn, för att inte springa in i varandra i labyrinten. Därmed tar också denna sortering uppåt tio timmar att bli klar. På kvällen hålls en fest för att välkomna de nya eleverna till sina respektive elevhem.

Beskrivningarna nedan behöver naturligtvis inte stämma till punkt och pricka på alla inom elevhemmet, utan är mest en tumregel.

Jalman

Kännetecknas av att de är känslomässiga. De är empatiska och förstående, men har en tendens att fastna i det förflutna, att döma andra efter sina första intryck av dem, och att ha svårt för att förlåta. De låter sig styras av sina känslor och sina tidigare erfarenheter. Att vara tillbakablickande är inte alltid negativt, dock, för de har goda minnen, och förmåga att lära sig från sina misstag. Deras sköldbild är en Ökensovare (en sovmus som lever i den kazakiska öknen), och deras färg är lila.

Shagil Misigi

Är de mest fysiskt inställda eleverna. De är aktiva och vill alltid ha något att göra, har svårt att sitta still, och blir lätt uttråkade. De tänker inte alltid efter innan de gör något, utan har en tendens att gå med magkänslan. De är inte särskilt långsinta av sig, utan går lätt vidare, men det är inte heller säkert att de kommer ihåg de tjänster andra gjort dem. De lever väldigt mycket i nuet, och har ibland problem att planera för framtiden. De är dock ofta de mest praktiskt inställda eleverna. Deras sköldbild är en Sandkatt (en sorts vildkatt), och deras färg är orange.

Qum Qoyan

Har en stark mental sida. De tillbringar mycket tid i att tänka och planera. Ibland har de en tendens att leva så mycket i framtiden och planera så till den grad att de inte uppskattar saker när de faktiskt kommer. De är ofta de mest intelligenta av eleverna, men i sin iver att ständigt springa framåt glömmer de ibland att blicka bakåt för att lära sig av sina misstag, och de har därför en tendens att göra samma misstag flera gånger. Deras sköldbild är en Tolaihare (en asiatisk hare), och deras färg är grön.

Skoluniform

Altyn har en skoluniform. Eftersom skolan grundades på 1800-talet blev grundarna en aning uppsvepta i en trend som drog genom Europa vid denna tid, vilket var sjömanskostymer för barn. Skolans uniformer är därmed baserade på den looken.

Två elever med skoluniform

Uniformen har både sommar- och vintervariant, enda skillnaden är dock längden på ärmarna och kjol/byxor. Uniformen består av en vit skjorta med bred krage och en tygbit runt halsen, vilken kan hänga rakt ner, eller knytas i rosett. Både kragen och tygbiten, samt ränderna längs ärmarna, är i elevhemmets färger. Till detta bärs kjol eller byxor – sommarversionen går till knäet, vinterversionen täcker anklarna. Kjol och byxor är båda skotskrutiga i elevhemmets färger. Vita strumpor och svarta skor.

Båda könen har dessutom en tunn och en tjock svart kappa, med bårder i samma skotskrutiga tyg som kjol och byxor.

Giftermål/Graviditeter

Får elever gifta sig: Ja
Får elever bli gravida: Nej, men båda får komma tillbaka när barnet är fött.

Eleverna får gifta sig. Inga särskilda privilegier kommer med att vara gift på skolan.

Om en flicka blir gravid blir hon hemskickad så snart detta framkommer. Är barnets far också elev på skolan blir han för det mesta också hemskickad, så att familjerna ifråga ska kunna komma fram till en lösning dem emellan, och för att poängtera att skolan anser att det är viktigt att fadern tar ansvar i dylika situationer.

Efter att barnet är fött är båda föräldrarna välkomna att återkomma till skolan och återuppta sina studier där de avbröt dem.

Straff/belöningssystem

De samlar in poäng åt sina elevhem, och det vinnande elevhemmet får elevhemspokalen för nästa år. Individuella straff delas också ut, rätt ofta fysiska straff som luggningar eller lite smäll, eller strafftjänster.

Ämnen/specialämnen

Skolan omfattar visserligen magi med trollstav, men detta är troligtvis det minsta av områdena. Istället lär de företrädesvis ut andra sätt att kanalisera magi. De lägger också vikt vid att vara medveten om sin omgivning och hur denna kommer påverka magin, samt hur magin kommer påverka den.

För att klargöra: De lär sig inte vad vi skulle kalla stavlös magi, där man bara viftar med händerna och får saker att hända utan någon större kraftansträngning. Istället fokuserar de på de delar av magin där man använder något annat än just stav för att fokusera sina krafter, som ritualer, symboler, och så vidare.

Trollformellära, förvandlingskonst, och försvar mot svartkonster bakas därmed till större delen ihop i ett enda ämne – stavmagi.

De lär sig även att kanalisera magi genom musik – de har två ämnen som omfattar detta, dels trollspel, där de använder sig av olika instrument för att fokusera magin, och dels sångmagi, där de endast använder rösterna och sjunger/mässar sig fram till olika resultat. De lär sig också att samarbeta i processen, för att nå resultat snabbare, och få bättre och mer stabila resultat. Altyn har en skolkör som uppträder ibland, och att vara på ett av dessa uppträdanden är riktigt spännande, då de sjunger inte bara musik, utan ofta ett helt levande konstverk.

Ritualer, symboler, trollbrygder, skriftliga och matematiska besvärjelser ingår också i utbildningen.

De studerar astronomi, örtlära, naturmagi, skötsel av magiska djur, historia, och spådomskonst (som är mindre inriktat på att läsa framtiden och mer inriktat på att läsa människor, auror, osv), allt utifrån perspektivet att förstå hur omgivningen påverkar magi, och hur de själva påverkar sin omgivning.

De lär sig flyga, både på kvast och matta, och andra transportformer.