Ryska Imperiet: Baba Martas

Магически къща Баба Марта
(Magicheski kŭshta Baba Marta)

  • Upptagningsområde: Bulgarien och Makedonien (vilket inte är del av Ryska Imperiet, men de Bulgariska myndigheterna samarbetar ändå med de Makedonska, eftersom detta är mest logiskt för dem).
  • Skolans fullständiga namn: Baba Martas magiska hus
  • Skolan kallas vanligtvis: Baba Martas, Baba-skolan, Marta-skolan
  • Undervisningsspråk: Bulgariska. Makedoniska och bulgariska är väldigt näraliggande språk, och skolan räknar med att de makedoniska eleverna lär sig bulgariska snart nog för att inte komma efter.
  • Antal elever: ca 200.
  • Ålder på eleverna: 10-19
  • Antal årskurser: 8. De första fyra åren läser alla samma ämnen, de sista fyra åren får man dock välja en inriktning och specialisera sig.
  • Skolans placering: I mitten av Babamartovo, det största magikersamhället i Bulgarien. Samhället ligger i mitten av den magiska Zutibor-skogen, och hela skogen är i princip omöjlig för mugglare att ta sig igenom, då det ligger tjockt med förvirringsformler över den, och den är kartmässigt osynlig.

Historia

Skolan kom att kallas Baba Martas magiska hus för länge sedan, och även om byggnaden i sig har byggts till sedan dess och utvecklats till en riktig skola, så lever namnet fortfarande kvar av sentimentala skäl. En hel del av barnen kom att stanna kvar i området kring skolan, och med tiden växte ett helt magikersamhälle upp däromkring, vilket tog sitt namn från skolan – Babamartovo.

Skolan grundades

Runt år 1200 av en nyckfull gammal tant. Väldigt lite är känt om henne – en dag dök hon helt enkelt upp och började erbjuda sig att lära ut magi till barn med magisk talang. Hon gav inte barnen något namn att kalla henne, och på skoj började de kalla henne ”Baba Marta” (Mormor Mars), eftersom hennes humör var lika växlande som marsvädret. Hon undervisade barnen i sin lilla stuga, vilken med åren byggdes till, så att det som en gång var stugans enda rum nu endast är kökets skafferi.

Målsättning

Lära barnen magi, och skapa ett brödraskap mellan de bulgariska och makedonska magikerna.

Skolbyggnaden

Ett rätt så stort hus, med skiftande stil. Eftersom skolan har byggts till genom åren är det lite hopkok av alla möjliga stilar – några byggde en gång till en mur runt skolan, om de skulle behöva försvara sig, någon annan byggde ett onödigt högt torn, en tredje ville ha ett mysigt runt växthus... kort och gott, skolan ser väldigt konstig ut. Större delen av skolan är en enda byggnad, men det finns några små hus runtom som också hör till skolan.

Omgivningarna

Det finns en å som rinner genom samhället, och en badplats i ån för de som vill. Det finns också ett quidditchfält, som delas av skolan och samhällets eget quidditchteam. Skolan är den mest centralt belägna delen av Babamartovo, så det finns hus lite var som runtom skolan, förutom på den norra sidan, som vetter mot Zutibor-skogen.

Antagningsprocessen

Året de fyller 11 går antagningsbrev ut till alla magikerbarn i Bulgarien och Makedonien, som inte redan är registrerade vid annan magiskola.

Skolavgift

Nej. Skolan tillhandahåller utbildning, skolböcker, och ett mål mat om dagen. Elevernas familjer får själva stå för övriga skolmaterial, och en liten kostnad om de vill att barnen ska vara hel/halvinternerade.

Halvinternat

Skolan är ett halvinternat, vilket innebär att de har möjlighet att ha elever boende på skolan, men detta är inte obligatoriskt. Eftersom skolan ligger i mitten av det största magikersamhället i Bulgarien kan en hel del av barnen helt enkelt gå hem, medan många andra använder flampulver för att ta sig fram och tillbaka. Ungefär hälften av eleverna är veckoboende på skolan, vilket innebär att de sover på skolan måndag-fredag, men åker hem på helgerna. Ett litet antal bor på skolan hela skolåret.

Det finns ett antal sovsalar på skolan, av varierande storlekar mellan 2-7 sängar. Dessa sovsalar är könsuppdelade, men inte åldersuppdelade, och en liten etta kan därmed dela rum med en åttondeklassare. De få elever som bor på skolan hela året brukar dela rum med varandra, medan de som bara bor veckovis på skolan delar övriga rum.

Elevhem

Baba Martas har inga elevhem. Skolan har däremot ett aktivt ”faddersystem”. Faddersystemet går till som så att eleverna bildar ”syskonskaror”, med en pojke och en flicka ur varje årskurs (så en syskonskara är 1 pojke och en flicka ur 8e året, en pojke och en flicka ur 7e året, osv). Det är inte alltid antalet barn går helt jämnt ut, men varje grupp får åtminstone ett nytt ”syskon” om året. Om det är fler barn som börjar ett år än vad som finns antal grupper så blir det helt enkelt fler syskon det året. Barnen uppmuntras att kalla varandra ”bror” och ”syster” inom grupperna. Det finns i nuläget 11 syskonskaror, vilka alla är döpta efter en magisk växt, djur, eller en stjärnbild.

Eftersom skolan har åtta årskurser och cirka 200 elever innebär det att det är ungefär 25 barn per årskurs, så olika klasser behövs inte. Om mindre grupper behövs nu och då delas årskursen upp i pojkar och flickor.

Skoluniform

Baba Martas har ingen skoluniform utan en klädkod. Den specifierar att flickorna måste ha klänning eller kjol, och att denna måste vara åtminstone knälång, inga synliga midjor, och inga djupa urringningar, och att pojkarnas byxor måste räcka åtminstone till knäet, och att de måste ha skjorta på skoltid. Barnen måste även vara rena och se prydliga ut, och skolan tillåter inga synliga tatueringar eller piercingar. Bortsett från detta är det dock fritt fram för eleverna att klä sig som de själva vill.

Fyra flickor i långa kjolar

Giftesmål/Graviditeter

Får elever gifta sig: Ja
Får elever bli gravida: Ja.

Eleverna får gifta sig om de vill. Skolan tillhandahåller inga särskilda rum för gifta elever, men å andra sidan antas det att de flesta gifta elever ändå inte vill bo på skolan på heltid.

Flickor som blir gravida får fortsätta utbildningen som innan, förutom att de inte får delta i praktiska moment under de tider deras magi är som mest instabil på grund av graviditeten. Eftersom de ändå är med på lektionerna lär de sig dock det mesta de bör, och majoriteten av flickor kan fortsätta skolan med sin årskurs om de vill och har praktisk möjlighet till det.

Straff/belöningssystem

Skolan har inga särskilda fasta belöningssystem. Nu och då anordnar de små tävlingar inom vissa ämnen, av olika typer beroende på läraren ifråga (allt från uppsatsskrivning till skattjakt). Priserna i dessa tävlingar varierar, från att endast vinna ”äran”, till mer konkreta saker som någon intressant trolldryck, godis, eller rentav en medalj.

Straff består mest av kvarsittning eller strafftjänst. Skolan tillåter aga, men på senare år har detta minskat stadigt i användning, och nu ska det till något riktigt hemskt innan de flesta lärarna skulle få för sig att aga en elev.

Ämnen/specialämnen

I fjärde året får man välja vilken inriktning man vill ha på sina studier från femman och uppåt. Alla läser vissa ämnen tillsammans oavsett inriktning – trollformellära, trolldryckslära, magihistoria och förvandlingskonst. Vissa av dessa ämnen återkommer i listorna nedan, men det handlar i så fall om fördjupningar inom dessa ämnen.

Man kan välja mellan teoretisk inriktning (där man lägger fokus på exempelvis historia, mytologi, språk, juridik och mugglarstudier), allmän inriktning (där man läser allmännyttiga magikurser som exempelvis trollformellära, förvandlingskonst, örtlära, eller trolldryckslära), praktisk inriktning (där man fokuserar på saker som skötsel av magiska djur, magiskt helande, försvarsmagi, örtlära, spådomskonst, magislöjd), och forskningsinriktning (med alkemi, astronomi, trollformellära, symbolmagi, förvandlingskonst och siarkonst).

Inriktningarna har många valmöjligheter, så bara för att man valt en särskild inriktning behöver man inte nödvändigtvis utesluta alla andra val för dens skull. Om man till exempel valt allmän inriktning kan man alltså välja att läsa mugglarstudier och magislöjd ändå.

Eftersom skolan har rätt få elever, och rätt många valmöjligheter innebär årskurser 5-8 rätt mycket eget arbete under översikt. Det blir också en del åldersintegrerade klasser – till exempel trolldomsjuridik, vilket kanske inte läses av jättemånga, kan ta in en lärare en gång i veckan, som undervisar elever ur femman, sexan, sjuan och åttan samtidigt.

Skolan anordnar också med en del praktikplatser åt eleverna, särskilt de som väljer praktisk inriktning.

Målet är att eleverna ska i princip vara redo att slänga sig ut i arbetslivet när de gått ut åttan.