Ryska Imperiet: Raskovnik

Расковник академии для молодых ведьм и колдунов
(Raskovnik akademii dlja molodyh ved'm i koldunov)

  • Upptagningsområde: Ryssland och Vitryssland
  • Skolans fullständiga namn: Raskovnik-akademin för Unga Häxor och Trollkarlar (Raskovnik är en mytologisk växt som kan öppna alla lås, se även Wikipedia: Raskovnik)
  • Skolan kallas vanligtvis: Raskovnik, Raskovnik-akademin
  • Undervisningsspråk: Ryska
  • Antal elever: ca 1000.
  • Ålder på eleverna: 10-18
  • Antal årskurser: 8
  • Skolans placering: En bit från staden Sankt Petersburg, på stranden till Östersjön. Skolan grundades långt innan staden Sankt Petersburg, vilken grundades 1703. Raskovnik ligger dock tillräckligt långt borta från staden för att inte störas av mugglarna.

Historia

Då skolan grundades hade de all världens goda intentioner om att tillhandahålla utbildning för hela det ryska folket, men efter Utkins död 1548 började det gå utför för dem. Inom ett par år tvingades de att börja ta ut en skolavgift för att kunna fortsätta, och med tiden kröp denna avgift sakta upp, tills de i början av 1700-talet knappast var ett alternativ för Rysslands fattigaste, och mot slutet av samma århundrade kunde bara 7 av 10 betala avgiften. Detta ledde till att folk än en gång började orda för ordentlig utbildning åt folket, och snarare än att ge Raskovnik bättre ekonomiska medel, så att de skulle kunna sänka skolavgiften igen, så valde den dåvarande tsaren att starta en ny skola, Pogodin. Efter att Pogodin grundats och det därmed var klart att Ryssland skulle ha en ”fattigskola” även utan dem så kände sig Raskovniks ledning än mindre tvugna att tillhandahålla utbildning för alla, och de började mer och mer rikta in sig på rikets medel- och överklass.

Skolan grundades

1486, då Ahill Vladimirovich Utkin började orda för en mer allmänt tillgänglig skola än Durmstrang. Utkin ansåg att det behövdes en skola för folket, och han fick stöd från kronprins Vladimir (senare Vladimir VII). Han fick därför medel till att starta upp en skola, och valde västra delen av riket då han alltid älskat havet. Utkin blev också skolans första rektor, och fortsatte på denna position till sin död 1548.

Målsättning

Att tillhandahålla en gedigen utbildning för det ryska folket. Riktar sig mest mot den ryska och vitryska medelklassen, men även en viss bit till överklassen, då de ryska och vitryska överklass-barnen som inte kommer in på Durmstrang i princip alltid hamnar här.

Skolbyggnaden

Skolan verkar vid första anblick bestå av en träbyggnad som klänger sig fast vid klippväggen. En bra bit längre ner möter klippan havet. Det finns en spiraltrappa som går hela vägen från toppen av klippan ner till en avsats där klippan möter vattnet, med skolans huvudingång mittemellan. När man utforskar skolan närmare märker man dock att träbyggnaden bara är första steget, för skolan sträcker sig in i själva klippan, och är mycket större än vad den först verkar.

De uthuggna delarna av skolan hålls varma och torra genom magi, och trots att man befinner sig i en uthuggen grotta så känner de flesta inte detta, särskilt inte eftersom insidan av rummen har ett lager ljusmålat trä över stenen. Faktum är att många har svårt att avgöra var klippan börjar.

Omgivningarna

Skolan ligger som tidigare nämnts vid/i en klippa, där klippan möter havet (Östersjön). Det finns en badplats rätt nära, och en liten ö en bit ut i havet, dit eleverna ofta kan flyga på sina kvastar. På andra sidan klippan finns ett quidditchfält och ett stall med ett par pegaser – eleverna transporteras i flygande vagnar dragna av pegaser när de ska till och från skolan.

Antagningsprocessen

En inbjudan går ut till alla ryska och vitryska magikerbarn det år de är 10 vid skolstarten. Det är därmed Raskovnik-akademin som mugglarbarnen i dessa länder först får höra talas om. Skolan tar därefter in alla som kan betala skolavgiften.

Skolavgift

Ja. Skolavgiften är relativt hög, så det känns lite för en normal medelklassfamilj att sända sina barn till skolan, utan att vara alltför betungande. Fattiga familjer får dock oftast vända sig till Pogodin istället.

Det finns ett par stipendium man kan ansöka om. Det är inte säkert att dessa ges ut varje år, utan skolan delar ut dem till extraordinära barn med god magisk förmåga och hög intelligens, vilket testas genom att skolan varje sommar håller ett test som testar dessa egenskaper genom att dels ”peta på dem med en trollstav” samt be dem skriva en uppsats i något ämne.

Skolavgiften tas ut i början av varje skolår, och täcker allt – skolböcker, material, uniformer, mat och husrum.

Elevhem

Eleverna delas upp i fyra elevhem – Ogon (Огонь / ”Eld”), Zemlya (Земля / ”Jord”), Vozdukh (Воздух / ”Luft”) och Voda (Вода / ”Vatten”). Uppdelningen baseras på vilket stjärntecken de är födda i: Väduren, Lejonet och Skytten är Eld, Oxen, Jungfrun och Stenbocken är Jord, Tvillingarna, Vågen och Vattumannen är Luft, och Kräftan, Skorpionen och Fiskarna är Vatten. Eleverna får ett emblem av sitt element att sätta på sin uniform. De tar sedan lektioner tillsammans med sitt elevhem och bor även tillsammans. Om elevhemsgrupperna behöver brytas upp ytterligare av någon anledning blir det antingen efter kön eller efter stjärntecken.

Denna uppdelning är inte egentligen baserad på några personlighetsdrag som så, men från skolans håll förutsätter man ändå vissa saker, och därmed kan det hända att man fostrar barnen in i dessa roller. De poängterar framför allt mest vilket av de fyra elementen man antas vara, men självklart dyker det nu och då även upp lite förutfattade meningar om de olika stjärnbilderna också.

(Läs gärna mer: Wikipedia: Stjärntecken, De fyra temperamenten, Klassiska element och Humoralpatologi.)

Ogon

Ses som energiska, passionerade men ibland även lite ombytliga. De har ofta ett häftigt, eldigt humör. De är optimistiska, och är allmänt lite utgående ledartyper. De styrs mycket från sin mage, de trivs bäst om sommaren, de verkar ofta lite yngre än vad de faktiskt är, och när de blir sjuka antas det ofta bero på ett överskott av gul galla – de blir koleriska. Viktiga ord för Ogon är passion, eldighet, entusiasm, koleriskhet och spontanitet.

Zemlya

Ses som stabila, ansvarsfulla och praktiskt lagda. De är känsliga, och saker påverkar dem ofta djupt – det kan dock ta dem ett tag innan de visar just hur djupt något påverkat dem. Ibland har de en tendens att bli deprimerade. De är pessimistiska, och allmänt lite inåtvända följartyper. De styrs mycket av sin mjälte, de trivs bäst om hösten, de verkar vara precis den ålder de faktiskt är, och när de blir sjuka antas det bero på ett överskott av svart galla – de blir melankoliska. Viktiga ord för Zemlya är vuxenhet, fasthet, praktiskhet, ansvarsfullhet och melankoli.

Vozdukh

Ses som väldigt duktiga kommunikatörer och medlare. De är intellektuella, lite ombytliga, glada, livliga och allmänt sorglösa. De är optimistiska, och är allmänt lite utgående ledartyper. De styrs av sitt hjärta, de trivs bäst om våren, de verkar ofta lite barnsliga, och när de blir sjuka antas det bero på ett överskott av blod – de blir sangviniska. Viktiga ord för Vozdukh är barndom, himmel, kaos, diplomati, kommunikation, intellekt och sangviniskhet.

Voda

ses som väldigt påverkbara av omgivningen, lite för lättledda ibland. De är lugna och sävliga, och deras känslor är under kontroll, till den grad att de ibland verkar lite likgiltiga för omgivningen. De är pessimistiska, och allmänt lite inåtvända följartyper. De styrs mest av sin hjärna, de trivs bäst om vintern, de verkar ofta äldre än vad de faktiskt är, och när de blir sjuka antas det ofta bero på ett överskott av slem – de blir flegmatiska. Viktiga ord för Voda är mottaglighet, känslighet och flegmatiskhet.

Skoluniform

Raskovnik har en skoluniform. Skolans färger är grönt och ljusblått, och detta syns tydligt i uniformen.

Två elever med skoluniform

Flickornas uniform består av en grön sarafan (en sorts hängselklänning) med ljusblått broderi längs fållen. Under sarafanen bärs en vit blus med puffade ärmar, med brodyr längs ärmarna, även denna företrädande i grönt och blått. Vita strumpor och bruna skor. Till vardags täcker flickorna huvudet med ett huckle/huvudduk (en sjal över huvudet, knuten under hakan). Flickorna kan använda huvudduken som tillhandahålls av skolan, alternativt en egen, så länge den är i skolans färger. Vid högtider förväntas flickorna bära en enkel kokoshnik (traditionell rysk huvudbonad) istället.

Pojkarnas uniform består av mörkgröna byxor och en ljusblå kosovorotka (traditionell rysk skjorta) med grön bård. De bär knähöga bruna stövlar, utanpå byxorna. På huvudet har de en brun papakha/kosackmössa, en cylinderformad mössa av fårskinn.

Giftermål/Graviditeter

Får elever gifta sig: Ja, men är inte allmänt accepterat.
Får elever bli gravida: Nej.

Gifta sig ses inte med alltför blida ögon, men det är åtminstone godkänt – än en gång är detta mest relevant för flickorna, men på Raskovnik hinner åtminstone de flesta av pojkarna att bli giftasvuxna i sista året. Skolan behandlar inte gifta elever annorlunda än andra, utan de bor kvar där de gjorde förut.

Gravida flickor blir relegerade från skolan så snart detta framkommer, och har ingen chans att få komma tillbaka, utan de hänvisas då istället till Pogodin. Detta eftersom skolan anser att de flickor de utbildar borde vara klokare än så, och de ställer därmed högre krav på sina elever. Pojkar som utpekas som fader till en flickas barn blir bestraffade, men får gå kvar på skolan.

Straff/belöningssystem

Skolan har en serie privilegier som kan uppnås eller tas ifrån eleverna. Detta baseras på hur väl elevhemmen gör ifrån sig i förhållande till varandra, så om alla elevhem ligger rätt lika så kommer inga särskilda privilegier delas ut/tas bort, men om något elevhem har 20 poäng eller mer än #2 så börjar de samla på sig privilegier, som chansen att få använda skolans kvastar på fritiden, eller att få stanna upp en timme längre om kvällarna.

Å andra sidan, om något elevhem har 20 poäng eller mindre än #3 så börjar de förlora privilegier, som efterrätt efter middagen, eller möjligheten att låna skönlitterära böcker från skolbiblioteket.

Om ens elevhem har mest poäng i slutet av läsåret får alla i det elevhemmet en stjärna att sätta på sin skoluniform, och de behåller dessa genom hela skoltiden.

Elever belönas i regel inte individuellt, men om någon bryter mot reglerna kan de räkna med att förutom poängavdrag även bli bestraffade. Raskovnik satsar mer på strafftjänster än på fysiska bestraffningar, men båda används.

Ämnen/specialämnen

De första tre åren läser eleverna teori, därefter går de över till praktik i fyran. Detta eftersom man i Ryssland behöver vara åtminstone 13 år för att köpa trollstav, om man inte har specialtillstånd för att man går på Durmstrang.

På Raskovnik börjar de studera trollformler redan i tvåan, uttal och trollstavsrörelser, men då utan trollstavar. Detta för att de sedan ska kunna lära sig trollformlerna snabbare när de väl kan börja med praktisk stavmagi istället för teoretisk i fyran.

Skolan har en mer allmän inriktning än Pogodin, med mer fokus på teoretiska ämnen i allmänhet. Skolan har även en del valbara ämnen, så att eleverna kan rikta in sig efter intresse/förmåga. Dessa ämnen läses från och med femman.

Teoretiska ämnen: Rysslands historia, Svartkonster, Astronomi, Mytologi, Latin, Mugglarstudier

Praktiska ämnen utan trollstav: Siarkonst, Trolldryckslära, Kvastflygning

Praktiska ämnen med trollstav: Trollformellära, Magislöjd, Försvarsmagi, Förvandlingskonst, Matemanti.