Ryska Imperiets Magiskolor

Det Ryska Imperiet består av flera länder som har relativt självstyre, men som alla lyder under Ryssland och Tsaren. Eftersom Durmstrang är en skola som tar emot elever från hela Ryska Imperiet, men som nästan uteslutande bara tar in elever med magiska föräldrar från överklassen och övre medelklassen så finns det även fler magiska skolor spridda i riket. Medelklassen, arbetarklassen och de ännu fattigare får också en utbildning i det Ryska Imperiet.

Dessa skolor kommer inte att spelas ON. Informationen är till för att få bakgrundsinformation till olika spel och om man vill ha en magivärldskaraktär som inte har gått på Durmstrang.

Du kan även spela en magivärldskaraktär som är i den åldern att den skulle gå på någon av skolorna. Du kan då spela spel runtomkring lektionerna och när de är hemma på lov/fritiden. Det kommer inte finnas ett speciellt forum för det utan då hänvisas man till generella forumet för spel i Ryska Imperiet.

Tack till Gaya som skrivit ihop informationen och gjort fina bilder på skoluniformerna!

I förhållande till Durmstrang

Durmstrang tar emot elever mellan åldrarna 10-13 år. Det betyder att de kan börja gå på en skola i sitt hemland innan de kommer ni på Durmstrang.

Durmstrang är unikt i att de börjar med praktisk stavmagi redan från början. Vanligtvis får man inte köpa trollstav inom Ryska Imperiet förrän man fyllt 13 år, och det är därmed från den åldern som de övriga magiskolorna kan lära ut praktisk magi. Durmstrang-elever får speciellt tillstånd att köpa trollstav det år de kommer in på skolan. Det betyder även att hemskolning innan barnen är tretton endast är teoretisk.

Om föräldrarna skulle vilja att deras barn går i skola i ett av de andra länderna än de själva bor inom så går detta, men de allra flesta föredrar dock att ha sina barn i den skola som finns i deras hemland.

Rika och överklass

De som är riktigt rika och de inom överklassen gör inte det. Istället väljer de att hemskola sina barn och om de skulle skämma ut sig så pass att de inte kommer in på Durmstrang ens när de är tretton så fortsätter de att hemskola barnen.

Det händer att barn från överklassen som inte kommit in på Durmstrang går på de andra skolorna också, men det är mycket ovanligt och beror ofta på diverse hemförhållanden eller att man har något slags band till skolan.

Övre medelklass

De som vill skicka sina barn till Durmstrang kan välja att skicka barnen till skolan i hemlandet först. Det sker inte alltid, en del föräldrar insisterar på hemskolning för deras barn även i den här sociala klassen.

Medelklass

Barn som föds i medelklass kan skickas till Durmstrang om familjen/släkten verkligen anstränger sig med pengar och barnet är talangfullt. Dessa skickar dock alltid sina barn till magiskolan i landet innan de kommer in på Durmstrang eftersom det är väldigt osäkert på om deras barn verkligen kommer in på Durmstrang.

Arbetarklass och fattiga

Övrig medelklass och lägre skickar bara sina barn till de övriga skolorna i länderna. De flesta testar inte ens att komma in på Durmstrang eftersom de vet att de inte kommer ha råd eller att deras barn inte är fina nog att komma in på skolan.

Relegerade Durmstrang-elever

De få elever som relegeras på Durmstrang kan gå klart sin utbildning på en av de andra skolorna. De populäraste valen för föräldrar till relegerade barn är att hemskola dem eller donera en stor summa pengar så att de får gå klart sin skoltid på Raskovnik. De som inte har råd med något av det tvingas skicka sitt barn till någon av de andra skolorna, oftast till Pogodin, vilket är skamligt för någon med status nog att komma in på Durmstrang.

Jämförelse mellan skolorna

Jämförelsetabell
 1. Alla i rätt ålder inom området, som inte redan är registrerade på annan magiskola.
 2. Alla i rätt ålder inom området som kan betala skolavgiften, och som inte redan är registrerade på annan magiskola.
 3. Antagningsprov för att säkerställa läsförståelse och förmåga till uppsatsskrivning.
 4. Skolavgift tas inte ut för de första sju åren, men däremot om man väljer att fortsätta med påbyggnadsutbildningen.
 5. Eleverna får själva betala för vissa material (pennor, papper, trolldrycksingredienser, osv)
 6. Eleverna får själva betala för skolböckerna.
 7. Eleverna får själva betala för uniformerna.
 8. Eleverna får betala om de vill bo på skolan.
 9. Har däremot ett aktivt faddersystem.
 10. Endast i undantagsfall.
 11. Blir relegerad om detta inträffar.
 12. Får återkomma till skolan.
 13. Antagningsprov för att kontrollera kunskap och analys, uppförande, samarbete och ledarskap, magisk förmåga, samt för pojkarna även fysiologi.
 1. Ryska
 2. Rumänska
 3. Ukrainska
 4. Bulgariska
 5. Kazakiska

Mugglarinformation

Åldersgränser

Ryssland

 • Myndig/rösta/körkort/köpa alkohol från 18 års ålder.
 • Gifta sig vanligtvis vid 18 års ålder, men i vissa fall så tidigt som 16.
 • Byxmyndig vid 16.

Bulgarien

 • Myndig, köpa alkohol, körkort och rösta från 18 års ålder.
 • Gifta sig från 18, i vissa fall från 16 förutsatt att man har tillstånd från sina föräldrar och myndigheterna, samt att personen man gifter sig med är 18 eller äldre.
 • Byxmyndig från 14.

Kazakhstan

 • Köpa/dricka alkohol från 21 års ålder. Rösta från 18.
 • Gifta sig från 18, 16 med föräldratillstånd.
 • Byxmyndig vid 16 år.

Makedonien

 • Myndig, köpa/dricka alkohol, körkort och rösta från 18 år.
 • Gifta sig från 16 för båda könen.
 • Byxmyndig från 14 om ens partner är under 18, annars från 16.

Moldavien

 • Myndig/köpa alkohol/körkort/rösta från 18 års ålder.
 • Äktenskap från 18 för killar och 16 för tjejer, med undantagsfall från 16 för män.
 • Byxmyndig från 16.

Rumänien

 • Myndig/köpa alkohol/körkort/rösta från 18 års ålder.
 • Äktenskap från 18 års ålder men i undantagsfall från 16.
 • Byxmyndig från 15 år.

Ukraina

 • Myndig, rösta, körkort, köpa/dricka alkohol, gifta sig: 18.
 • Byxmyndig: 16.

Vitryssland

 • Myndig, köpa/dricka alkohol, körkort, rösta, gifta sig från 18 års ålder.
 • Byxmyndig från 16 år.

Övrigt

”[Kazakhstan] har två officiella språk: ryska, som behärskas av 95 % av befolkningen, och kazakiska, som behärskas av 64,4%.” Detta pga Sovjetunionen, och inflyttade ryssar som inte lärt sig kazakiska.

I Ukraina finns en gammal term för att beskriva manliga magiker, Vedmak, vilken bäst översätts som ”häxmästare” eller ”häxman”.