Ryska Imperiet: Solomonska

Institutul Solomonari de magie

  • Upptagningsområde: Rumänien och Moldavien
  • Skolans fullständiga namn: Solomonariska Magiinstitutet
  • Skolan kallas vanligtvis: Solomonariska / Solomonska
  • Undervisningsspråk: Rumänska (kallas ibland moldaviska av politiska skäl, men egentligen samma språk med lite dialektala skillnader). Skolan lär ut ryska som ämne.
  • Antal elever: ca 600
  • Ålder på eleverna: 10-17 (+17-22).
  • Antal årskurser: 7 årskurser. Efter sex årskurser kan man ta en förenklad examen, men den fullvärdiga examen ligger i sjunde året. Skolan erbjuder också två påbyggnadsår för de som vill fördjupa sig inom ett par ämnen. Dessa påbyggnadsår är öppna för alla inom imperiet att söka till, så länge de har tagit examen från sin skola.
  • Skolans placering: En fästning bland bergen i norra Rumänien.

Historia

Skolan flyttade runt en del de första åren, då de försökte hitta en perfekt plats att ha sin undervisning. En tid hade de ett hus djupt i skogen, senare flyttade de till en djup grotta. Till slut hittade de en övergiven mugglarfästning, och fann att den uppfyllde deras behov väl. Med åren har de byggt till och ändrat en hel del. Själva fästningen kallas fortfarande Babariului.

De första åren började skolan undervisa barn redan när de var i 5-årsåldern, och många av de mugglarfödda barnen bodde heltid på skolan från denna ålder och såg aldrig sina föräldrar igen. Med åren har dock denna gräns gradvis lyfts, och undervisningen börjar nu, som i många andra delar av det Ryska Imperiet, vid 10 års ålder.

Skolan var länge väldigt tuff, och många elever valde att inte fullfölja utbildningen, då de sista åren var nästan omöjliga, och slutproven gallrade sedan ytterligare en del av eleverna, vilket gjorde att bara en av sju elever som påbörjade utbildningen faktiskt tog examen och fick rätten att bära den vita manteln som endast fullvärdiga solomonarer har rätt till. Runt 1820-talet började man tycka att fler elever dock borde klara sig till examen, och svårighetsgraden anpassades något.

Skolan grundades

Mitten av 1400-talet. Det är lite svårt att avgöra exakt när, eftersom det långt innan detta fanns en tradition av mästar/lärlingingar som också kallades solomonarer. Denna inställning att bara undervisa en eller två elever åt gången var dock inte hållbar, och mot slutet av 1300-talet började en del av mästarna samarbeta för att kunna undervisa fler elever åt gången, och någon gång i mitten av 1400-talet gick de sista grupperna ihop för att bilda det Solomonariska Magiinstitutet.

Mugglarna har legender om ”solomonarerna” (se Wikipedia: Solomonari), goda trollkarlar med makt över vädret. Mugglarnas berättelser är inte helt korrekta, men ändå på en del punkter förvånansvärt nära sanningen. Att alla solomonarer skulle vara långa och rödhåriga är ett exempel på något de inte riktigt fått rätt.

Målsättning

Att utbilda kloka och skickliga magiker. Skolan är troligtvis den bästa efter Durmstrang inom det ryska imperiet vad gäller kvalitet på undervisningen.

Skolbyggnaden

En fästning byggd i mörk sten. Omges av en tjock mur som man kan gå sju personer arm i arm på, och själva fästningen reser sig högt över landskapet, och man kan se miltals från tornen. Bitar av skolan har byggts till genom åren, i lite annorlunda stilar från själva grundfästningen, men i samma mörka sten.

Skolans matsal är lite annorlunda i och med att den är utformad som en antik grekisk teater, men med bord (se Wikipedia: Amfiteater och Antik grekisk teater). Eleverna sitter alltså i tre kvarts-cirklar, med bord framför sig, och med en rundad scen längst ner i mitten. Ofta har de någon slags föreläsning eller underhållning under middagarna, vilket kan bestå av allt från skolans kör som sjunger något, till en speciell gäst som talar om olika karriärmöjligheter för eleverna, till ett par lärare som demonstrerar vilken praktisk nytta man kan ha av vissa formler, till några elever som sätter upp ett litet teater-stycke.

Omgivningarna

Skolan ligger längst upp på en av de lägre höjderna, och omgivningarna sluttar därmed utför runtomkring skolan. Skolan har ett quidditchfält en bit utanför murarna. Området som eleverna får vistas på är väl tilltaget och inkluderar ett par träddungar, en bäck som kommer från det närmsta större berget, och ett grottsystem en bit bort.

Antagningsprocessen

De börjar året de är 10 vid skolstarten.

Skolavgift

Nej för de första sju åren, ja för påbyggnadsåren. Skolan tillhandahåller böcker, uniformer, mat och husrum, men eleverna får själva stå för vissa material (pennor, papper eller pergament, trolldrycksingredienser, och dylikt). Dessa materialkostnader är dock inte direkt oöverkomliga, och även fattiga familjer har därmed råd att skicka sina barn till skolan.

Skolan finansieras istället främst genom donationer från privatpersoner och bidrag från staten.

Elevhem

Solomonska har inga elevhem.

Skolan har i snitt tre klasser med ungefär 30 elever per klass per år. Pojkar och flickor blandas i klasserna. Eftersom inte alla läser samma tillvalsämnen så blir det andra grupperingar där.

Eleverna har sovrum, vilka delas av två andra. Eleverna delar alltid rum med personer av samma kön som de själva. De behåller samma rum genom hela skoltiden, enda undantaget är om de byter rum med någon annan, eller om de ansöker om att få ett eget rum i samband med äktenskap. De får byta rum med varandra, förutsatt att båda eleverna som ska byta går med på detta, och får det godkänt av skolan.

Varje sovrum har tre sängar, tre garderober, tre skrivbord med stolar, och en helfigursspegel. Eleverna får göra sina rum mer personliga än så, så länge de håller rummet rent och någorlunda ordnat.

Skoluniform

Solomonska har en skoluniform. Skolans färger är gult och lila.

Två elever med skoluniform

Flickornas uniform består av ljusgul skjorta, gul kjol, ljusbruna strumpor och ljusgula skinnskor. Till detta bär de en broderad lila väst, och ett lila förkläde. Enligt skolans regler måste ogifta flickor bära sitt hår utsläppt eller flätat, medan gifta flickor måste bära håret uppsatt på något vis.

Pojkarnas uniform består av ljusgul skjorta, lila byxor och bruna skor. Till detta bärs ett rätt brett lila bälte, och en broderad gul väst.

Både pojkarna och flickorna har dessutom en mörklila mantel som de kan använda vid behov.

När man tagit examen från skolan får man rätt att bära en helvit sidenmantel (precis som man har rätt att bära studentmössa i Sverige när man tagit studenten). Om man tar den förenklade examen i sexan istället för sjuan får man också rätt att bära en vit sidenmantel, men med en grå bård. Fullföljer man påbyggnadsåren får man en guldbrosch för varje ämne man fördjupade sig i, vilka man förväntas bära på manteln.

Giftesmål/Graviditeter

Får elever gifta sig: Ja.
Får elever bli gravida: Ja, men flickorna skickas bort under sin graviditet och brukar sällan komma tillbaka om de är ogifta.

Eleverna får gifta sig. För pojkarnas del är detta dock endast relevant om de valt att gå påbyggnadsåren, eftersom de annars inte hinner bli gamla nog under skoltiden. Gifta par kan ansöka om att få ett gemensamt rum, dessa delas ut efter en individuell bedömning av paret ifråga. I undantagsfall kan även en gift flicka vars make inte går på skolan få enskilt rum, så att paret kan umgås på tu man hand när mannen kommer på besök.

Flickor som blir gravida skickas bort från skolan så snart det framkommer, men får komma tillbaka efter att de fött sitt barn. I praktiken så blir det dock ofta så att ogifta flickor som blir gravida får kraftiga antydningar om att de inte är helt välkomna tillbaka, och det är därför vanligt att de hoppar av. Gifta flickor återkommer i högre grad, även om en del av dessa väljer att fokusera på sitt nya barn istället för sin utbildning.

Straff/belöningssystem

Individuellt poängsystem, med listor uppsatta vid huvudingången som visar alla elevers placering per årskurs. I slutet av varje månad belönas de fem översta på varje lista på något sätt, medan de fem längst ner på varje lista får strafftjänst.

Skolan använder jämförelsevis lite kroppsliga bestraffningar, men det förekommer ändå att folk får en smäll på fingrarna eller liknande. Vanligare är dock att elever får kvarsittning eller strafftjänst.

Ämnen/specialämnen

Undervisar en hel del i vädermagi, och har en särskild hagelförtrollning som alla elever måste svära att aldrig lära ut till någon utomstående.

Skolan har ryska som obligatoriskt ämne. Detta eftersom rumänska och ryska är så pass olika att det inte går att förstå om man inte har studerat språket, och då de är en del av det ryska imperiet anser de det vara viktigt att säkerställa att barnen kan ryska.

Meteoromagi (Vädermagi) – både att i förväg kunna avgöra hur vädret kommer bli, men också att faktiskt kunna kontrollera vädrets makter.

Magihistoria, med särskild inriktning på det ryska imperiet, men tar också upp andra länder.

Astronomi, kombinerat med astrologi och mytologi. Skolan undervisar inte bara om hur stjärnorna påverkar magi, utan även om hur stjärnorna påverkar människor, och varför. Mytologin bakas in med stjärnbilderna, men sträcker sig längre än så.

De läser även trollformellära, trolldryckslära (med inslag av alkemi i högre årskurser), botanik (både magiska och omagiska växter), förvandlingskonst och talmagi. Mugglarstudier och magisk zoologi (SMD) erbjuds vid intresse.