Tema: Konflikter

Att slåss och vinna alla dina strider är inte enastående överlägsenhet, enastående överlägsenhet är att övervinna fiendens motstånd utan att slåss.
- Sun Tzu

Mars är krigets gud, och det är med detta i bakhuvudet som vi bestämt att denna månads tema är konflikter. Konflikter kommer i många former - allt från att fälla passivt aggressiva kommentarer, till långa debatter/dispyter, till fysiska (eller kanske magiska) strider där man aktivt försöker skada varandra, till tävlingar där man försöker visa sig bättre än någon annan.

Skälen till konflikterna är lika många dem. Ibland gillar en karaktär helt enkelt inte någon annan, ibland handlar det om att visa sig bäst, vare sig det handlar om att bevisa att man har rätt i en viss fråga, eller att visa det där andra elevhemmet att man är bättre än dem på quidditch. Ibland dras man in i en konflikt mellan andra.

Låt din karaktär dras in i någon form av konflikt denna månad! Allt från syskonbråk till fullt krig kan passa in under rubriken, så låt din fantasi springa vild!

Förslag på spelidéer

  • Personliga konflikter. Oftast är vi människor aldrig helt nöjda med oss själva och det leder till många konflikter inom oss och dessa gör sig ofta påminda även utåt också. Vilka inrekonflikter har din karaktär? Hur påverkar dessa karaktären? Hur hanterar din karaktär den, genom att hålla allt inom sig eller ta ut det på andra? Kanske begraver hen sig i skolarbete?
  • Släkttvister. Familjen får oss ofta att känna saker starkt. Det kan handla både om konflikter inom den egna släkten - arvstvister, gamla förolämpningar, eller annat - eller konflikter med andra släkter - tänk Atrox vs Brendan-Synclair. Finns det personer som din karaktär inte kommer överens med på grund av vilka de är släkt med? Låter de fejden fortgå, eller gör de ansatser till att lösa den?
  • Syskongnabb. Många karaktärer har syskon och alla syskon bråkar någon gång. Hur är din karaktär när den bråkar med sina syskon? Har de en relativt problem fri relation eller är de elaka och slår varandra för jämnan? Och om de bråkar är det gnabb eller blodigt allvar? Om din karaktär är utan syskon hur tänker den när den ser andra syskon bråka och gnabbas?
  • Missförstånd. Missförstånd kan leda till konflikter både stora som små och man hittar dem på alla möjliga ställen. Bland vännerna, med läraren, i familjen. Är din karaktär en sådan som missförstår ofta? Eller är hen kanske en sån som ofta blir missförstådd? Hur hanterar hen missförstånd? Är den en sådan som låter dem eskalera eller försöker den reda ut dem? Hur reagerar hen om hen själv blir missförstådd? Leder detta till ytterligare konflikter?
  • Tävlingar. Allt från elevhemscuppen till quidditch (både på skolorna och utanför) kan få känslorna i svall och orsaka konflikter. Är din karaktär tävlingsinriktad? Bryr de sig kanske inte alls? Hur påverkas de av andras karaktärers attityd till de ämnen de bryr sig så mycket om?