Örtlära 604

Bonsaiskötsel

VAR: Växthus 6
HUR: Läraren går igenom vad man bör tänka på när man sköter om en bonsaiväxt. Till denna lektion skall elev ha valt den växt han eller hon vill göra till en magisk bonsaiväxt.

Träd att välja mellan:

Ur läroboken "Magiska bonsaiträd" av Myra Flynn:

Klimat

Det är värt att tydligt framhålla att de allra flesta bonsaier ska hållas utomhus, tropiska växter kan däremot tillbringa all sin tid inomhus. De växter som normalt befinner sig i vår natur måste få en kall vilotid för att på sikt överleva. Denna typ av växter måste få en vinter som de normalt är vana vid, det vill säga avsevärt kyligare luft än som normalt finns i ett hem. Men man måste kontrollera att de inte torkar ut helt. Precis som med människor finns det individuella avvikelser.

Skötsel av alla slags växter är egentligen ganska enkelt, de behöver ljus, vatten, luft och näring i lagom proportioner, bonsaier är inget undantag. Det handlar alltså om mycket mer än att bara vattna. Man måste veta vad trädet behöver för att växa - och vad det behöver för att inte växa för mycket. Och man måste kunna konsten att linda trädets stammar med aluminiumtråd för att få dem att formas så som man önskar. Bonsai är en träning i tålamod. Det känns som att det krävs ett inre lugn för att lyckas. Under arbetet med formningen får du ibland vänta ett år till nästa steg - ibland tio.

Vatten

Att lära sig vattna rätt är kanske den svåraste delen av bonsaiodling. Hur mycket vatten och hur ofta, beror på två faktorer; luftfuktighet och storlek på krukan. Men en regel kan skrivas: en bonsai får aldrig torka ut helt och hållet. Gör den det så kan den dö. Är det en liten kruka och det råder en stark hetta i kombination med torr luft så kan det krävas att växten bevattnas flera gånger per dag. Varje bonsai kräver ett bevattningsmönster och detta kan endast odlaren skapa.

Rent generellt så gäller att på sommaren så krävs god koll på när man behöver vattna, och sent på kvällen är en lämplig tid. Ett lämpligt val av bevattningsutrustning är en vattenkanna med en fin stril som inte sköljer bort jord, men är det riktigt varmt och soligt så kan hela krukan sänkas ned i vatten. Detta görs under 10 till 15 minuter, eller tills det slutar bubbla, och medelstora bonsaier brukar klara sig i två dagar med detta, beroende på jordblandning, temperatur etc.

Direkt efter omplantering så ska krukan vattnas igenom ordentligt. Därefter så måste jorden ges möjlighet att torka upp på ytan innan ny bevattning sker. Att däremot duscha kronan på trädet varje dag, är något som rekommenderas, oavsett betingelser. Ett undantag gäller för de få blommande växter, då blommorna vissnar av vatten.

När jordytan börjar ändra färg och torkar upp är det oftast dags. Man kan även lyfta på krukan och känna på vikten. En torr kruka känns lätt, en blöt känns tung. Ytterligare en metod är att ha en blompinne nedstucken i jorden, ta upp den med jämna mellanrum och känn på den. Börjar den kännas torr är det dags att vattna.

Att vattna med rätt metod är också viktigt. I Japan finns ett talesätt som lyder: "På en bonsai regnar det alltid två gånger.” Det innebär i praktiken att man börjar med att fukta jorden, vänta sedan en stund och vattna sedan rikligt. Vatten ska då rinna ur dräneringshålen i botten på krukan. Har man många träd går man först runt och fuktar jorden på samtliga innan man vattnar rikligt, har man bara ett fåtal träd väntar man några minuter mellan vattningarna. På det sättet hinner jorden bli fuktig och suger lättare upp vatten.

Osmos Aguamenti Bonsai

Aguamentibesvärjelsen speciellt anpassad för osmosvatten, är det som rekommenderas till magiska bonsaier, precis som till köttätande växter eller egentligen till alla växter som man vill skämma bort.

Säg osmos samtidigt som du cirkulerar lätt med trollstaven tre gånger, därefter säger du Aguamenti Bonsai och riktar trollstaven mot din bonsai.

Jorden

Jorden och krukan fungerar som hjälpmedel för att hindra trädet från att välta och som medium för att kunna frakta vatten, luft och näring till rötterna. Den jord som används till en bonsai är vanligtvis mycket porös och mycket genomsläpplig av vatten. Anledningen till detta är att bonsaier har förhållandevis små krukor, ett litet rotsystem och måste vattnas ofta. Den porösa jorden förhindrar att vatten blir stående i krukan, vilket minskar risken att de ömtåligaste rötterna ruttnar.

Det är viktigt att tänka på att plantera trädet i jorden utan att den blir för packad. Använd en gaffel eller blompinne för att sticka hål på eventuella luftfickor i jorden. Avsluta med att trycka ner jorden runt krukkanten med fingret.

Den exakta jordblandningen som ska användas beror på vilken typ av växt som odlas. Några exempel:

Men vad som bör tilläggas är att det säkerligen finns lika många jordsammansättningar som det finns bonsaiodlare. Den erfarne odlaren lär sig med tiden att blanda till jord som passar bra i längden.

Gödning

En bonsai måste få någon form av näring, annars dör den. Dessa träd växer i en mycket liten kruka och har med detta en mycket lite näringsreserv, vilket innebär att de är helt beroende av odlarens tillskott av näring, för att kunna frodas och bli vackra, friska och välmående.

Tidigare har själva gödningdelen varit mycket avancerat och helt varit beroende av vilken växt man odlar, hur gammalt trädet är och årstid. Då har man kommit fram till en lösning som gör det hela enklare. Det lämpligaste att göda din bonsai med är briljantmedel från Bonsaidiamanten. Mängden briljantmedel till en liter vatten är endast ett kryddmått, eller en milliliter. Denna dosering gäller för växter som fortfarande ska växa till sig för att kunna formas, men till färdiga träd kan denna dos ytterligare halveras. På det sättet får växten tillgång till näring under hela växtperioden. Detta gäller dock inte för sileshåren som hellre matas med bananflugor. Döda eller levande.

Läxa: Välj en stilform till växten, införskaffa lämpliga verktyg och en vacker kruka.

Lektionsförfattare: Funa