Alkemi 405

Separera vatten och olja

När: Någon gång i februari

OFF-info: Eleverna har arbetat med att separera en viss mängd vätska från resten under trean. Nu ska de istället separera två olika vätskor från varandra. Detta är mycket svårare.

Formel

Alieno - används för att flytta en viss vätska. Gör en lite snärtande rörelse mot vätskan. Uttala sedan formeln och namnet på vätskan. Exempel: Alieno vatten.

Farlighetsgrad

Ofarligt. Dragskåp eller skyddsformler behövs inte. Förkläde kan vara bra att ha.

Instruktioner

  1. Eleverna får två bägare, varav den ena är tom. Den andra innehåller vatten och olja.
  2. Eleverna ska ha en skyddsskiva under bägarna, i fall det spills.
  3. Gör rörelsen och uttala formeln. Det som ska flyttas är oljan. Eleverna ska alltså säga Alieno olja.
  4. Flytta över oljan till den tomma bägaren.

Om eleverna har fått träna på detta ett tag kan de istället få träna på honungsöl utblandat med pumpajucie. Vilket som ska föras över till den tomma bägaren får eleven själv bestämma, annars är det likadant som för oljan. Detta är svårare än bara vatten och olja.

Lektionsförfattare: wheevil