Alkemi 7FUTT

Alkemi-FUTT

ON-instruktion

Alternativ 1 - tillverka kattguld

Du ska försöka framställa kattguld.

Instruktioner:

 1. Eleverna får en bit svavel och en bit järn av läraren
 2. De behöver 3 bägare och en skål med vatten.
 3. Eleverna ska med hjälp av Scindo liquor föra över en tredjedel av vattnet till en bägare och resterande till en annan bägare.
 4. De ska med lämplig formel först lägga svavelbiten i bägaren med lite vatten
 5. De ska med lämplig formel nu lägga ned järnbiten i den andra bägaren med vatten
 6. Abscissio electron för att bryta loss elektroner från järnet. Järnet ska få laddningen 2- så där behöver formeln användas två gånger
 7. Använd Alieno för att flytta över hälften av vattnet med lösa elektroner i till bägaren med svavel i
 8. Adaugeo electron används för attfoga ihop elektronerna med svavlet. Det kommer att behövas två gånger då svavlet ska bilda S22+. Detta kommer att ske av sig själv. Dock är det väldigt klurigt, och det kan ta ett tag innan det sker.
 9. Det finns nu två lösningar med joner, en med svavel och en med järn. Båda ska nu föras över till den tomma bägaren som bör vara något större än de övriga två.
 10. Vapor används för att värma vattnet till ungefär 50 grader Celsius.
 11. Consilio Sulphur Ferrum används för att få svavel och järn att smälta ihop där sulphur är svavel och ferrum är järn. Det här är det mest svåra. Jonerna kommer att vara vldigt motvilliga till det här. Inte nog med att de kommer sammanfogas, de kommer tvingas att bilda fast form. Det är därför det idag är svårt att få en vanlig metall att bilda till exempel guld.
 12. Efter ett tag kommer det att ta slut på joner. Eleverna ska då använda Consilio kattguld. Detta är ännu svårare än föregående steg. Molekylerna kommer så att säga göra motstånd. Eftersom de inte behöver sammanfogas för att bli kompletta kommer det här att ta längre tid och kräva mer koncentration. Gör man inte rätt kan molekylerna stöta ifrån varandra så kraftigt att en mindre explosion uppkommer.

OFF: Eleven kommer inte ha några instruktioner på plats. Eftersom de under skolåret fått pröva på att tillverka kattguld förväntas det att de minns instruktionerna. För B bör eleven i alla fall kunna skriva en lista över material och formler som lämnas in. För D krävs att man i alla fall försöker sig på formlerna, men misslyckas helt. För högre betyg behöver man klara formlerna mer eller mindre bra. Dock behöver man inte klara helt för U. Eleven kommer högst troligt inte klara det, även om den är på U nivå.

Alternativ 2 - Uppsats

Skriv en uppsats (minst 350ord). Den ska innehålla begrepp som atomer, molekyler, joner, intermolekylära och intramolekylära bindingar, minst en historisk alkemist, syror och baser, kolväten (0-10 p).

Du ska sedan fördjupa dig inom en av följande metoder:

OFF-instruktion

VAD du ska göra: Här ska du inte bara beskriva hur karaktären gör - du ska genomföra det och redogöra svaren! Det är inte särskilt svårt, även om det kanske verkar så!

HUR du ska göra: Skriv ett långt rollspelsinlägg om det och PM:a till läraren. Texten ska vara lagom mycket detaljerad och innehålla allt som krävs för uppgiften. Skriv om hur det känns för din karaktär när han eller hon gör provet. Tycker personen att det är svårt, eller är det hur enkelt som helst? Tar det lång tid? Är personen nervös för att inte få det betyg han/hon strävar efter? Texten ska vara minst 750 ord (lite mer än ett A4 - om du har Microsoft Word eller liknande så finns det en funktion som räknar orden i dokumentet åt dig!), gärna inte färre än 1000, varav minst 350 ord ska bestå av uppsatsen. Tänk på att skriva det i ett program som har en rättstavningsfunktion! Texter som är alltför fulla av stavfel kommer inte att godkännas!

VARFÖR du göra: FUTT ska kräva lite även av spelarna! Inte för inte som det heter "Fullkomligt Utmattande"...

NÄR du ska göra: Så snart du kan! Ju snabbare du bestämmer dig för hur du vill göra uppgiften och talar om ditt val för läraren, ju snabbare kan du börja, och ju snabbare blir det rättat och ju snabbare får du betyget!

Efter att du spelat/skickat in FUTT-uppgiften till läraren kommer han eller hon gå igenom den och bedöma olika saker. Först och främst om rollspelet är godkänt (vi har inte enormt höga krav på skickligt rollspelande, men det ska vara något man kan läsa utan att bli hysterisk över att det är dåligt stavat och fantasilöst spelat). Det andra läraren tittar på är hur eleven har löst uppgifterna den fått och hur bra det har gått. Är din karaktär helt värdelös på det så ska du naturligtvis inte spela att eleven klarar allt jättelätt! En elev kan inte vara jättebäst i alla ämnen och jättesäkra på att få högsta betyg. Lite ångest måste de ju ha! Tänk på att det ska vara trovärdigt! Läraren rapporterar om rollspelsuppgiften är godkänd OFF samt vilket betyg karaktären får ON. Är uppgiften underkänd får du göra om den. Är den godkänd kommer slutprovet att skickas ut till dig. När du gjort slutprovet kommer poängen från både provet och uppgiften räknas samman, vilket utgör betyget i kursen. Lycka till!

Lektionsförfattare: wheevil