Arkeologi 703

Introduktion till utgrävningar (VT1)

Tid på året lektionen ges: Tidig vårtermin

Lektionen handlar om de två huvudtyperna av utgrävningar, olika verktyg och skyddsutrustning som används vid utgrävning och olika sätt att hantera fynd som hittas under utgrävningen.

Förslag på saker att göra under lektionen

Lektionstext

Utgrävningar är något som styrs av en mängd faktorer. Till att börja med finns det olika lagar som reglerar hur en plats får grävas ut eller ens om en plats får grävas ut. Alla utgrävningar kräver även tillstånd från Trolldomsministeriet. Den största faktorn som styr är resurser. Tillräckligt med pengar, rätt utrustning och rätt personal behövs för en utredning. Om en av dessa faktorer saknas kan en utgrävning förhindras helt och hållet. När det väl blir en utgrävning brukar de delas in i två huvudtyper.

Forskningsundersökning: En plats undersöks för sitt vetenskapliga värde. En variant av den här typen av undersökning kallas seminarieundersökning, som genomförs av studenter.

Exploateringsundersökning: En undersökning som görs med anledning av att någon vill bygga en arkeologisk lokal. En arkeologisk lokal innebär en plats där en fornlämning har påträffats.

Vid utgrävningar används ett antal verktyg. Trollstaven är såklart en viktig del, men inte allting kan utföras med magi och den är inte alltid lika pålitlig som vanliga redskap.

Skärslev: Passar för att gräva och rensa mellan stenar.
Öskar: Används till att föra bort vätska eller lösa material.
Fyllfat: Sätt att transportera verktyg och fynd.
Svampkniv: Används bland annat vid frampensling samt finputsning av skelettgravar.
Pincett: Används vid upplockning av mindre artefakter ur såll.
Handsåll: Maskorna finns i olika storlekar. Används för att sålla ut större föremål bland grus eller jord.
Jordprovsborr: Används för att ta jordprov.

Andra vanliga hjälpmedel kan vara spadar av olika storlekar, knivar, hinkar och skottkärror.

Vid utgrävningar behövs även skyddsutrustning som skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselkåpor, handledsskydd och varselväst.

Då ett fynd hittas behövs även en del annan utrustning för att förvara fyndet på rätt sätt. Att använda en bevarelseformel är inte alltid det bästa sättet. Detta är oftast både tidskrävande och ansträngande. Det är därför oftast lättare att ta med sig fynden från platsen för att använda en bevarelseformel vid ett senare tillfälle. Under tiden är det viktigt med rätt förvaring. Detta beror på att miljön för föremålet förändras. Att ta ett föremål från den miljö den är van vid kan orsaka förändringar på föremålet. För de flesta föremål är det bäst att fortsätta förvara dem i deras ursprungliga miljö så gott det går för att minska påverkan på det.

Saker att tänka på vid förvaring:

Föremål att förvara i:

Lektionsförfattare: wheevil