Astronomi 105

Mars

Mars - den röda planeten har två månar: Phobos och Deimos. Det finns inga kanaler på Mars, även om den italienske astronomen Giovanni Schiaparelli trodde det år 1877, och Percival Lovett hävdade att det skulle vara beviset att intelligent liv hade försökt att skapa ett samhälle där. Rymdsonder har senare bevisat att det inte finns några kanaler, och att de mörka områden man sett på Marsytan inte var gröna oaser. Såvitt man vet så finns det inget organiskt liv på Mars, men sökandet fortsätter ändå. De största orsakerna till att det inte finns liv på planeten är den tunna atmosfären, som till största delen består av koldioxid, men där finns även en gnutta syre; att ytan är utsatt för dödliga doser UV-strålning, samt giftiga kemikalier.

På senvåren/försommaren förekommer på södra halvklotet starka vindar som kan hålla på i månader, och ta lång tid innan de lägger sig, bara för att partiklarna är så finkorniga. Den södra halvan har även fler kratrar, som härstammar ifrån när planeten var ung. På den norra delen finns flera vulkaner, men några definitiva bevis på vulkanisk aktivitet finns inte. På både nord- och sydpol ligger lager av vanlig is.

Även om man ofta säger att Mars och Jorden skulle vara tvillingar, så rimmar detta påstående oerhört illa med verkligheten. Temperaturen vid ekvatorn varierar mellan -87°C på natten och 17°C på dagen, till att börja med, sedan är Mars' diameter bara runt hälften av Jordens. Ett dygn på mars är bara runt halvtimmen längre än vårt, men året där är däremot nästan dubbelt så långt.

Lektionsförfattare: TraXy