Entreprenörskap 703

Verksamhetsstyrning

Tid: Slutet av hösttermin

Lektionstext

Verksamhetsstyrning handlar om hur en verksamhet bör organiseras, hur det ekonomiska ansvaret bör fördelas och hur ansvar delegeras för att ett mål ska nås. Det här är inte bara användbart för egenföretagare, utan det är även bra för alla typer av ledare. För att kunna göra en bra verksamhetsstyrning finns ett antal olika verktyg för att kunna leda, styra och utveckla organisationen. Att kunna leda, styra och utveckla är alltså någonting som alla chefer bör kunna, oavsett vilken typ av organisation det handlar om.

Det finns olika typer av mål, precis som det finns olika typer av nivåer. Exempel på olika mål kan vara en hög avkastning med låg risk, tillfredsställa intressen eller ren överlevnad. Nivåerna brukar delas in i hela organisationen, avdelningar och individer. Att göra förändringar kan ibland vara nödvändigt för att nå ett mål. Det är dock inte alltid det lättaste. Om en förändring är möjlig beror på en rad interna och externa faktorer. Externa faktorer kan vara olika samhällsdebatter eller lagstiftning. Interna faktorer kan istället bero på om ledarna är intresserade och delaktig samt på personalens förväntningar på förändringar.

För att kunna uppnå förändring och styra på ett bra sätt finns det några tips:

Det är inte nödvändigtvis så här enkelt. Det viktigaste är att kommunicera och ge en förståelse till varför en förändring är nödvändig.

Nu när det gått igenom en del om hur man når mål kan det vara på sin plats att veta hur man sätter upp mål. Det är inte alltid det enklaste. Det är viktigt att sätta upp enkla och tydliga mål. Dessa mål ska kunna utvärderas, mätas och jämföras. Det kan vara att öka omsättningen med ett visst antal procent, öka antalet personer som kan anställas och liknande. För att kunna sätta upp mål är det viktigt att i ett tidigt stadium tydliggöra syftet med verksamheten. Vad är det organisationen ska göra? Det är även viktigt att ta hänsyn till mer existentiella frågor. Är målet att sätta kunden i fokus? Är det att göra de absolut bästa trollstavarna någonsin? När ett sådant mål är satt blir det också enklare att göra förändringar över tid.

Lektionsförfattare: wheevil