Försvar Mot Svartkonster 503

-

En vampyr är ett övernaturligt väsen, en gengångare som nattetid suger blod från människor för att tillgodogöra sig på deras livskraft. Vampyren ser ut som en vanlig människa bortsett från att dess hörntänder är onaturligt långa och spetsiga. Det påstås också att vampyrerna är bleka som lik, men det beror helt på hur längesedan det var de åt. En vampyr som precis har ätit är kan vara väldigt rödblommig i ansiktet.

Vampyrer föds inte, de uppstår när en vampyr har bitit en människa, men människan blir inte till en vampyr genast, som man kan tro, utan detta händer först efter människans död. När vampyren har hittat ett offer suger den inte blod från just den personen bara en gång, den kommer tillbaka till offret när den är hungrig och suger blod av offret tills denne dör och själv blir en vampyr. Om vampyren ifråga blir dödad innan offret dör blir inte offret till en vampyr, och om offret inte har förlorat allt för mycket blod överlever denne.

Den som har blivit biten kan först och främst kännas igen på bitmärket på halsen, offret blir trött och håglös och tynar bort mer och mer för varje dag. Ofta behåller vampyren minnena som den haft som människa och kan därför återvända till sitt hem för att suga blod, eftersom vampyren nästan uteslutande är en ond varelse återvänder den ofta för att suga blod från sina nära och kära.

Man känner igen en vampyr på att den inte kastar någon skugga och inte heller syns den i speglar. En vampyr tål inte solljus, den bränns genast till aska - det är därför den bara jagar på natten. Det lättaste sättet att döda vampyren är att leta reda på dess gömställe under dagen, då den sover, och dräpa den där. Så länge solen lyser vilar vampyren i sin kista nergrävd på kyrkogården. Eftersom vampyren inte är en levande varelse kan man inte döda den hur som helst, måste man sticka en träpåle i bröstet på den eller hugga huvudet av vampyren, men pålen måste sitta kvar om man inte vill att vampyren ska vakna upp igen.

Det finns flera olika sätt att skydda sig från en vampyr. Ett av de vanligaste sätten är att skydda sig med religiösa symboler eller medaljonger. Korset fungerar vanligtvis bäst. Ett annat sätt som skyddar är särskilda växter. Vitlök som de flesta tror är ett påhitt fungerar faktiskt, andra växter som också skyddar är Stormhatt, vildros, rönn och alruna. Sen finns det ett stort antal ritualer och ceremonier som folk tror fungerar till skydd och för att hitta vampyrer men i stort sätt alla av dem är rent påhitt.

Lektionsförfattare: charmed