Förvandlingskonst 702

Trolla fram mindre däggdjur/kräftdjur

Ur läroboken:

Under åren på Hogwarts får man lära sig att förvandla många sorters djur, men allt som oftast är dessa normala dägg- eller fågeldjur. På FUTT-nivå är det däremot meningen att man ska få gå igenom och lära sig att förvandla väldigt annorlunda djur, som på många sätt skiljer sig från djur som tidigare har förvandlats.

Många kräftdjur är betydligt mer invecklade än de ser ut. De påminner på många sätt om skalbaggar och andra insekter, eftersom även de är leddjur i grund och botten. De krabbor som studierna koncentreras på är däremot betydligt större. Skillnader jämfört med däggdjur är bland annat att de har exoskelett, deras ögon fungerar annorlunda och de har betydligt bättre regenerationskapacitet än vad däggdjur har. En krabba ska exempelvis kunna växa ut en ny klo om den första går av. De ska dessutom klara av att leva under vattenytan.

Andra djur som är annorlunda är fladdermöss. Det är däggdjur som flyger, och de navigerar med hjälp av ekolokalisering.

Lektionsförfattare: Taura-Tierno