Kvastflygning 112

Azkaban och Flaggan

När: Första veckan i december
Hur: 2 timmars praktisk lektion på Quidditchplanen

Efter avslutad lektion ska eleverna:

Tänk på att inleda lektionen med en uppvärmning och att eleverna alltid ska flyga med lättare skydd på armarna, benen och huvudet.

Denna text är skriven som en OFF-text till både lärare och elevspelare:

Azkaban och Flaggan

Det är en ganska populär lek bland magikerbarn som både kan lekas utan kvast och med. På den här lektionen använder man givetvis kvastar.

Dela upp eleverna i två lag som får varsin planhalva av Quidditchplanen. På varje planhalva finns ett fängelse, Azkaban, som är på en av läktarna. Varje planhalva har även en flagga som är fastsatt på den mittersta målringen.

Leken går ut på att fånga det andra lagets flagga och få över den till sin egen sida av planhalvan.

För att stoppa någon från att ta flaggan kan man kulla dem när de befinner sig på ens egen planhalva (man kan inte bli kullad om man befinner sig på sin egen planhalva). När man blir kullad hamnar man i det andra lagets fängelse där man måste stanna tills någon från ens eget lag kommer och hämtar en. Fångarna måste ta sig tillbaka till sin egen planhalva igen innan de får försöka ta flaggan.

För att kulla någon räcker det med att den som kullar tar i den andra på något sätt. Man får inte hålla fast kvasten eller på något vis påverka kvasten utan man får bara ta på personen.

Lektionsförfattare: Angfiel