Kvastflygning 1EXAMINATION

KVF1d

OFF:

Examinationen skickas i Forum1 till Ämnesansvarig i Kvastflygning. Tänk på att det är den Ämnesansvariges professor som övervakar Examinationen. Vem som för närvarande är ÄA kan du se i Kvastflygningsforumets informationstråd.

Examinationen i Kvastflygning är en skrivuppgift som spelaren utför på egen hand. Den skrivs ihop utifrån de instruktionerna som anges här och ska vara på minst 400 ord. Du kan välja vilken av uppgifterna som du vill skriva.

Ange OFF i ditt PM vilket betyg du vill att din elev ska få, om det är så att du tycker att karaktären måste få ett visst betyg. Har du inte angett något betyg OFF får du finna dig i det betyg som din karaktär får.

När du skickar in uppgiften så kommer den att betygsättas både så att din elev får ett betyg på den precis som de andra betygsskalorna men du får även bonuspoäng till din elevs elevhem. Poängen varierar från 1-15 poäng och det grundar sig på två saker: För det första hur bra din karaktär lyckas med uppgiften (detta betyder tyvärr att är din elev dålig på att flyga kan den omöjligen få hela 15p) och för det andra på hur detaljerad och bra skriven själva uppgiften är (d.v.s. har du en karaktär som är dålig på att flyga kan du ändå skrapa hem poäng genom att du skriver uppgiften intressant och med inlevelse o.s.v.) Dessa poäng har INGET med karaktärens betyg att göra!

Hinderbanan - minst 400 ord

Det finns möjlighet för både de bästa och de mindre bra att göra hinderbanan bra dock är det ingen som kommer klara den felfritt då det är en svår bana! Detta betyder inte att din elev blir skadad när den flyger den. Det finns alltid en professor där på plats utifall att det händer något allvarligt men detta är absolut inte vanligt då det inte är hårda hinder som de råkar ut för och om de är osäkra flyger de antagligen bara saktare och då minskar risken för olyckor.

Du ska beskriva hur det går för din elev på hinderbanan. Bra eller dåligt? Vad tänker den? Tycker den om kvastflygning eller avskyr den ämnet? Dessa frågor ska ses som hjälp inför att skriva uppgiften, de måste inte finnas med.

Hinderbanan startar redan när man flyger iväg. Det börjar med att långa träpålar hänger fritt i luften på olika höjd varpå eleverna ska flyga över och under dem. Dessa är dock på olika höjd i en stigning till femton meter upp i luften.

När man väl kommit upp på den höjden så är det stora pendlar som åker fram och tillbaka som man ska flyga genom utan att bli träffad. De är dock väldigt mjuka så även om de träffade skulle de inte göra någon skada.

När det hindret är avklarat ska de flyga snett ner till fem meters höjd och tackla nästa hinder. Det är slalom mellan svävande träpinnar. De står på olika avstånd från varandra och är därför både lite svårare och lite lättare hinder.

De ska sedan accelerera och flyga mot slutet där de gör en tvärnit i luften och landar på marken. Då är hinderbanan avklarad.

Quidditchträning - minst 400 ord

Eleverna delas upp i två lag och de spelar en Quidditchmatch med varandra. Du ska beskriva hur det går för din elev på den här matchen. Bra eller dåligt? Vad tänker den? Tycker den om Quidditch eller avskyr den sporten? Dessa frågor ska ses som hjälp inför att skriva uppgiften, de måste inte finnas med.

Du får själv välja vilken position som eleven hamnar på (inte nödvändigtvis den som passar honom/henne bäst eller den som han/hon vill ha) och får bestämma själv hur det går för de andra eleverna.

Tänk på att dunkarna och kvicken är förtrollade att inte flyga lika snabbt, samt att dunkarna inte är lika hårda som på en vanlig match, detta för att eleverna inte ska bli skadade om de blir träffade. Det finns alltid en professor där på plats utifall att det händer något allvarligt.

Lektionsförfattare: Angfiel