Trolldomsjuridik 702

-

Förbundet är ett internationellt samarbetsorgan som ser över de olika ländernas råd och ministerier, som bildades under slutet av 1600-talet. Anledningen till bildandet var att förföljelserna av, framförallt, häxor blev värre och värre och något behövde göras och det första mötet höll på i flera veckor. Beslutet att separera det magiska samhället från mugglarsamhället var ofrånkomligt, men medförde tonvis med praktiska problem. Hur gömmer man, exempelvis, en fullvuxen drake?

1692 kom genombrottet, federationen tog fram och klubbade igenom den internationella trollkarlssekretesslagen som varje lands råd eller ministerium godkände och sedan dess har följt. Detta är en av de allra viktigaste, om inte den viktigaste, lagen av alla som styr trollkarlssamhället.

Federationen finns fortfarande och arbetar med att se till så att alla länder följer sekretesslagen. Deras första möte hölls i Frankrike och den förste att inneha titeln Högste storpamp var Pierre Bonaccord, även om Liechtenstein protesterade mot valet. Bonaccord ville nämligen ge troll rättigheter och stoppa jakten på dem, vilket Liechtensteins trollkarlssamhälle inte hade någon förståelse för då de hade enorma problem med bergatroll.

Lektionsförfattare: RM Jesters