Trolldomsjuridik 703

Trolldomsministieriet

Var föregångaren till Trolldomsministeriet, som leddes av Barberus Bragge i mitten av 1200-talet. Århundradet därefter leddes rådet av Burdock Muldoon, men den mest kända ordföranden är hans efterträdare Elfrida Clagg.

Elfrida var en mycket drivande häxa som bland annat såg till att fågeln kvickevicken, föregångaren till quidditchbollen kvicken, blev fridlyst och att reservat upprättades för att rädda artens fortlevnad. Givetvis såg hon även till att fågeln inte fick användas som quidditchmaterial.

Rådet lade ner mycket tid och ansträngning på att försöka bestämma vem som egentligen skulle få vara tillåtna att bestämma över den brittiska trollkarlsvärlden. Det förekom många olika definitioner på vem som skulle klassas som mänsklig och vem som skulle klassas som vidunder. Burdock Muldoon bestämde under sin tid att allt och alla som gick på två ben skulle klassas som mänskliga, och kallade alla dessa till ett stort möte där det skulle bestämmas om trollkarslagar.

Detta utnyttjade svartalferna som fyllde mötessalen med varenda varelse de kunde hitta som gick på två ben, från pixignomer till troll. Detta ledde föga förvånande till att Muldoon gav upp sina försök att integrera icke-trollkarlar och -häxor i samhället.

Elfrida Clagg, som tidigare nämndes som en driftig ordförande för rådet gjorde ett nytt försök. Hon definierade "mänsklig" som någon som kan tala ett mänskligt språk. Resultatet var positivare än hennes föregångare men det orsakade fortfarande enorma problem då varelser så som jarveys fick närvara och orsakade stor skada.

Det brittiska trolldomsministeriet, eller den första början av det som vi idag känner som trolldomsministeriet, startades någon gång under 1600-talet och leds, som ni alla förhoppningsvis vet, av trolldomsministern. Det dåvarande ministeriet spelade en stor roll i framtagandet av sekretesslagen och fram till dagens datum är de mycket noga med att den följs. Ett brott mot sekretesslagen leder till åtal och förhör inför Wizengamot, och straffet är att få sin trollstav bruten.

Dagens trolldomsminister heter Quentin Niall Aubitous. Många av de som suttit som trolldomsminister genomförde stora saker, men ett namn som ni bör lägga på minnet är Grogan Stump, som tillsattes 1811, och var mannen som till slut löste frågan om hur man skulle definiera mänskliga varelser och vidunder.

Ett annat mycket viktigt namn är Artemisia Lufkin, den första häxan på posten. På grund av oroligheter är informationen om hennes år som minister tvetydig men man vet säkert att hon blev vald någon gång runt år 1800, strax före Stump alltså.

Lektionsförfattare: RM Jesters