Trollformellära 202

Reducio och Engorgio

Svårighetsgrad: slutet av höstterminen eller början av vårterminen

I regel är det enklare att förminska föremål än att förstora dem eftersom det är enklare att få saker att försvinna än att trolla fram dem.

OFF: Antingen får eleverna börja öva på Reducio och de duktigare eleverna hinner kanske försöka sig på Engorgio också, eller så förhörs klassen på Reducio och får börja öva på Engorgio.

Förminskningsförtrollning

Trollformel: Reducio
Funktion: Förminskar ett föremål.
Utförande: En kort stöt mot föremålet samtidigt som formeln sägs.

Förstoringsförtrollning

Trollformel: Engorgio
Funktion: Förstorar ett föremål.
Utförande: En kort stöt mot föremålet samtidigt som formeln sägs.

Lektionsförfattare: Sparrow