Om Liz

Namn: Elisabet
Email: Dold
Ålder: 26

Karaktärer

Magiskolor

Hogwarts

Magikervärldskaraktärer

Karaktärsbetyg (Hogwarts)

År Elev AST FMS FVK KVF TDL TFL TKH ÖRT
1 Diana Honeycutt-Meadows
År Elev AST FMS FVK KVF TDL TFL TKH ÖRT
1 Vidya Marchand
År Elev AST FMS FVK MSH MUS TDL TFL TKH ÖRT
3 Garnet Eisenhower
År Elev AST FMS FVK MYT SMD TDL TFL TKH ÖRT
3 Penelope Loveland
År Elev ALK AST FMS FVK LAT MAM TAL TDL TFL TKH ÖRT
5 Tuilelaith Dunaid
År Elev AST FMS FOR FVK LAT TDL TFL TKH ÖRT
5 Jasmine Stainthorp
År Elev AST FMS FVK MAM SMD TDL TFL TKH ÖRT
5 Tania Aarons
År Elev AST SDK SOS TFL ÖRT
6 Elva O'Ifearnan